Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-03-2003

Teelthandleiding zaaiuien

De teelthandleiding zaaiuien gaat in op diverse aspecten van de teelt, oogst, bewaring en verwerking van zaaiuien.

Uien is een van de belangrijkere akkerbouwgewassen in Nederland. Het is een tweejarig gewas en behoort tot de familie der Alliaceae.
In 2010 werd zo'n 22.000 hectare uien geteeld. De belangrijkste teeltgebieden zijn het Zuidwesten van Nederland en de provincie Flevoland.

Tabel 1. Areaalontwikkeling zaaiuien in Nederland in de jaren 2002 t/m 2009 (Bron: CBS).
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Areaal (ha) 16.400 19.900 16.800 18.500 20.100 20.300 19.500 22.200

Het saldo van de zaaiuienteelt bedraagt ongeveer 2.700 euro per hectare bij eigen mechanisatie in het Centraal Kleigebied en ongeveer 1.500 euro per hectare bij eigen mechanisatie in het Zuidwestelijk Kleigebied. Hieronder zijn in tabel 2 en 3 de saldoberekeningen weergegeven. In deze saldoberekeningen kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost.

Tabel 2. Saldoberekening zaaiuien, Centraal Kleigebied (Bron: KWIN 2009, PPO)
Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
Hoofdproduct 66.100 kg 0,09 5.949
Bruto geldopbrengst (a) 5.949
[INVALID URL]
Precisiezaad

4

250.000 zaden

194

776
[INVALID URL]
KAS
Tripelsuper
Kali-60

109
117
207

kg N
kg P2O5
kg K2O

0,94
1,07
0,51

102
126
106
[INVALID URL]
pendimethalin (400)
bentazon (480)
ioxynil (200)
tepraloxydim (50)
chloorprofam (400)

1,75
0,8
0,4
2
0,5

liter
liter
liter
liter
liter

27,47
45,71
49,08
69,17
25,00

48
37
20
138
13
[INVALID URL]
fluazinam (500)
mancozeb (67%)
mancozeb (67%), dimethomorph (8%)
kresoxim-methyl
maleine hydrazide (61%)
chloorthalonil (500)
deltamethrin (25)

0,4
7
7,5
2,4
3,5
2
0,3

liter
kg
liter
liter
kg
liter
liter

89,35
7,25
19,03
136,43
44,03
10,80
39,02

36
51
143
327
154
22
12
ENERGIE
brandstof, smeermiddelen
bewaring

201
2.908

liter
kWh

1
0,22

201
640
[INVALID URL]
opscheppen

66,1

ton

2

132
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
Productschapsheffing
N-mineraalmonster

767
4.575
1
0,5

%
%
ha
stuks

5,3
1,5
13,60
34

41
69
14
17
Toegerekende kosten (b) 3.222
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 2.727
LOONWERK
Zaaien rijen; pneumatische zaaimachine

1

ha

136

136
Totaal Loonwerk, incl. rente (d) 136
SALDO per eenheid Loonwerk (c-d=e) 2.591

 

Tabel 3. Saldoberekening zaaiuien, Zuidwestelijk Kleigebied (Bron: KWIN 2009, PPO)
Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
Hoofdproduct 52.400 kg 0,09 4.716
Bruto geldopbrengst (a) 4.716
[INVALID URL]
Precisiezaad

4

250.000 zaden

194

776
[INVALID URL]
KAS
Tripelsuper
Kali-60

109
117
198

kg N
kg P2O5
kg K2O

0,94
1,07
0,51

102
126
102
[INVALID URL]
pendimethalin (400)
bentazon (480)
ioxynil (200)
tepraloxydim (50)
chloorprofam (400)

1,75
0,6
0,6
2
0,5

liter
liter
liter
liter
liter

27,47
45,71
49,08
69,17
25,00

48
27
29
138
13
[INVALID URL]
fluazinam (500)
mancozeb (67%)
mancozeb (67%), dimethomorph (8%)
kresoxim-methyl
maleine hydrazide (61%)
chloorthalonil (500)
deltamethrin (25)

0,4
7
7,5
3,7
3,5
2
0,3

liter
kg
liter
liter
kg
liter
liter

89,35
7,25
19,03
136,43
44,03
10,80
39,02

36
51
143
505
154
22
12
ENERGIE
brandstof, smeermiddelen
bewaring

201
2.306

liter
kWh

1
0,22

201
507
[INVALID URL]
opscheppen

52,4

ton

2

105
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
Productschapsheffing
N-mineraalmonster

794
4.575
1
0,5

%
%
ha
stuks

5,3
1,5
13,60
34

42
69
14
17
Toegerekende kosten (b) 3.239
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 1.477
LOONWERK
Zaaien rijen; pneumatische zaaimachine

1

ha

136

136
Totaal Loonwerk, incl. rente (d) 136
SALDO per eenheid Loonwerk (c-d=e) 1.341