Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-12-1999

Teelthandleiding winterrogge - groeiregulatie

Dit deel van de teelthandleiding winterrogge gaat in op de groeiregulatie van winterrogge.

In de praktijk wordt bij de teelt van rogge weinig gebruik gemaakt van groeiregulatoren. De effecten van een groeiregulator bij rogge zijn ook minder duidelijk dan bij de andere granen. Uit onderzoek is het voordeel van groeiregulatie bij rogge ook niet altijd gebleken. Dit was alleen het geval, wanneer zware legering kon worden voorkomen.

Gelegerde gewassen geven problemen bij de oogst. Bovendien kan het gewas door een slechtere droging pas later worden geoogst, waardoor de kansen op het optreden van schot toenemen. Bij het telen van een kwaliteitsproduct moet legering worden voorkomen. Binnen een teeltwijze waarbij een hoge korrelopbrengst en een goede kwaliteit worden nagestreefd, zijn groeiregulatoren eigenlijk onmisbaar. Dit geldt zeker voor percelen waarop in het verleden drijfmest is uitgereden. Ook op gronden die veel stikstof kunnen mineraliseren (dalgronden), zal een groeiregulator eerder worden ingezet dan op minder vruchtbare gronden (droge zandgronden).

Als groeiregulator is Moddus 250 EC in rogge toegelaten. Moddus kan ingezet worden in stadium DC 30-32 in een dosering van 0,5 l/ha. In noodgevallen kan voor het in aar komen een bespuiting met 1,0 l/ha Cerone (+uitvloeier) worden uitgevoerd.