Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-04-2005

Teelthandleiding vezelvlas

In deze teelhandleiding is alle informatie te vinden over de teelt en oogst van vezelvlas.

Vlas wordt geteeld voor de vezel- en zaadwinning. Vezels worden o.a. gebruikt in de textielindustrie. Ze worden ook verwerkt in onderdelen van auto’s (dashboard en de hoedenplank). Voor de auto-industrie zijn dit nuttige toepassingen, omdat auto’s gerecycled moeten worden. Andere toepassingen zijn oeverbescherming, isolatiemateriaal en in polyester.
De scheven (houtdeeltjes) kunnen als grondstof voor bouw- en meubelplaten worden gebruikt en als strooisel in bijvoorbeeld kippenstallen.
Ongeveer 80% van de zaadproductie in ons land is bestemd voor zaailijnzaad, het overige deel is slagzaad (lijnolieproductie).

Hoewel het vlasareaal in Nederland niet groot is (tabel 1), heeft een bloeiend vlasperceel altijd een goede landschappelijke waarde.

Tabel 1. Areaalontwikkeling vlas in Nederland in de jaren 2003 t/m 2010 (Bron: CBS)
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Areaal (ha) 4.600 4.500 4.700 4.400 3.500 2.600 2.200 1.900

Voor de vezelvlasteelt gelden nog EU-steunregelingen: ga hiervoor naar de website van het HPA.
De zaailijnzaadteelt is gebonden aan het keuringsreglement van de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdient voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen: zie hiervoor www.nak.nl/.

Het saldo van de vezelvlasteelt bedraagt in Nederland ongeveer 400 euro per hectare. Hieronder is in tabel 2 de saldoberekening weergegeven. In deze saldoberekeningen kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost.

Tabel 2. Saldoberekening vezelvlasteelt, Niet te velde ontzaden, Verkoopovereenkomst (bron: KWIN 2009, PPO).
Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
Hoofdproduct 1)
7.500 kg 0,14 1.050
Bruto geldopbrengst (a) 1.050
[INVALID URL]
normaal zaad 2) 
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter
tripelsuperfosfaat
kali 60 (chloorhoudend)

41
790
210

kg N
kg P2O5
kg K2O

0,94
1,07
0,51

38
85
108
[INVALID URL]
bentazon (480)
minerale olie (800)
mcpa (500)
tri-allaat (400)

3
5
0,5
3,5

liter
liter
liter
liter

29,68
7,19
15,79
22,19

137
36
8
78
BESTRIJDING [INVALID URL] & [INVALID URL]
deltamethrin (25)

0,3

liter

29,68

9
ENERGIE
Brandstof, smeermiddelen

105

liter

1

105
AFZETKOSTEN 
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
N-mineraalmonster
productschapsheffing

241
1.700
0,5
1

%
ha
stuks
ha

5,3
0,9
34
18,57

13
15
17
19

Toegerekende kosten (b) 667
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 389

1): prijs KWIN 2006;
2): kosten zaaizaad verrekend met opbrengstprijs