Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-04-1991

Teelthandleiding triticale

In de teelthandleiding triticale vind u informatie over de teelt, oogst en bewaring van triticale.

Triticale is een kruising tussen tarwe (Triticum aestivum L.) en rogge (Secale cereale L.) en kreeg door een samenvoeging van de beide latijnse termen de naam Triticale.
In Nederland wordt triticale uitsluitend als wintergraan geteeld. In tabel 1 ziet u de areaalontwikkeling van de geoogste hectaren triticale in Nederland (2003 t/m 2010). De voornaamste gebieden voor de teelt van triticale zijn de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. In tabel 2 wordt een saldoberekening weergegeven.

Tabel 1. Areaalontwikkeling triticale in Nederland (Bron: CBS)

Jaar 20032004200520062007200820092010
Areaal (ha)4.2004.3004.1003.7003.9003.2002.7002.700

Het saldo van de triticaleteelt bedraagt ongeveer 250 euro per hectare bij eigen mechanisatie in de zandgebieden. Hieronder is in tabel 2 de saldoberekening weergegeven. In deze saldoberekening kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost.

Tabel 2. Saldoberekening triticale, zandgrond (Bron: KWIN 2009, PPO)

Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
hoofdproduct
stro afgevoerd
5.600
4.000
kg
kg
0,13
0,05
735
196
Bruto geldopbrengst (a) 931
[INVALID URL]
zaaizaad

140

kg

0,68

95
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter
kali 60 (chloorhoudend)

165
150

kg N
kg K2O

0,94
0,51

154
77
[INVALID URL]
bifenox (25), mecoprop-p(308)

1,5

liter

27,18

41
[INVALID URL]
florasulam (50)
propiconazool (250)

0,05
0,5

kg
liter

382,11
64,55

19
32
ENERGIE
Brandstof, smeermiddelen

206

liter

1

206
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
N-mineraalmonster
drogen/schonen

238
1.450
1
0,5
6

%
%
ha
stuks
ton

5,3
0,25
4,8
34
1,2

13
17
5
7
4
Toegerekende kosten (b) 670
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 261
LOONWERK
oogsten - stro persen

1

ha

165

165
Totaal loonwerk inclusief rente (d)165
SALDO per eenheid loonwerk (c-d=e)96