Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-07-1996

Teelthandleiding pootaardappelen

In de teelthandleiding pootaardappelen vindt u informatie over de teelt, oogst en bewaring van pootaardappelen.

Pootaardappelen is een van de belangrijkere akkerbouwgewassen in Nederland.
In 2010 werd in Nederland zo'n 38.600 hectare pootaardappelen geteeld. De belangrijkste teeltgebieden zijn het Noorden van Nederland en de provincie Flevoland.

Tabel 1. Areaalontwikkeling pootaardappelen in Nederland in de jaren 2003 t/m 2010 (Bron: CBS).
Jaar 20032004200520062007200820092010
Areaal (ha) 39.30039.70039.30037.40036.70036.50038.10038.600

Het saldo van de pootaardappelteelt bedraagt ongeveer 7.600 euro per hectare bij eigen mechanisatie in het centraal kleigebied en ongeveer 5.900 euro per hectare bij eigen mechanisatie in het noordelijk kleigebied. Hieronder is in tabel 2 en 3 de saldoberekening weergegeven. In deze saldoberekening kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost.

Tabel 2. Saldoberekening pootaardappelteelt, centraal kleigebied (Bron: KWIN 2009, PPO).
Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
hoofdproduct39.000kg0,3011.700
Bruto geldopbrengst (a) 11.700
[INVALID URL]
aankoop pootgoed
eigen pootgoed

520
4.680

kg
kg

0,43
0,29

224
1.357
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter
tripelsuperfosfaat
kali 60 (chloorhoudend)

126
117
210

kg N
kg P2O5
kg K2O

0,94
1,07
0,51

118
126
108
[INVALID URL]
prosulfocarb (800)
diquat dibromide (200)
glufosinaat-ammonium (150)

5
3
1,25

liter
liter
liter

18,60
26,63
107,84

93
80
135
[INVALID URL]
fluazinam (500)
cymoxanil (4,5%), mancozeb (68%)
pencycuron (250)
lambda-cyhalothrin (50)
pirimicarb (50%)
imazalil (125), thiabendazool (250)

1,75
6,5
0,3
0,6
0,5
0,12

liter
kg
liter/ton
liter
kg
liter/ton

89,35
9,59
30,08
171,3
86,2
75,75

156
62
47
103
43
377
[INVALID URL]
brandstof, smeermiddelen
bewaring afzetproduct

267
1.221

liter
kWh

1
0,22

267
269
[INVALID URL]
keuring
certificering

1
39

ha
ton

66,06
4,27

66
167
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
N-mineraalmonster
am-onderzoek intensief
bruin- en ringrot-onderzoek
Potatopol

715
6.800
1
0,25
0,5
0,25
1

%
%
ha
stuks
stuks
stuks
ha

5,3
0,45
26,5
34
82,2
75,85
104

38
31
27
9
41
19
104
Toegerekende kosten (b) 4.067
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 7.633

 

Tabel 3. Saldoberekening pootaardappelteelt, noordelijk kleigebied (Bron: KWIN 2009, PPO).
Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
hoofdproduct33.000kg0,309.900
Bruto geldopbrengst (a) 9.900
[INVALID URL]
aankoop pootgoed
eigen pootgoed

520
4.680

kg
kg

0,43
0,29

224
1.357
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter
tripelsuperfosfaat
kali 60 (chloorhoudend)

126
117
210

kg N
kg P2O5
kg K2O

0,94
1,07
0,51

118
126
108
[INVALID URL]
prosulfocarb (800)
diquat dibromide (200)
glufosinaat-ammonium (150)

5
3
1,25

liter
liter
liter

18,60
26,63
107,84

93
80
135
[INVALID URL]
fluazinam (500)
cymoxanil (4,5%), mancozeb (68%)
pencycuron (250)
lambda-cyhalothrin (50)
pirimicarb (50%)
imazalil (125), thiabendazool (250)

1,75
6,75
0,3
0,6
0,5
0,12

liter
kg
liter/ton
liter
kg
liter/ton

89,35
9,59
30,08
171,3
86,2
75,75

156
65
47
103
43
319
[INVALID URL]
brandstof, smeermiddelen
bewaring afzetproduct

267
1.033

liter
kWh

1
0,22

267
227
[INVALID URL]
keuring
certificering

1
33

ha
ton

66,06
4,27

66
141
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
N-mineraalmonster
am-onderzoek intensief
bruin- en ringrot-onderzoek
Potatopol

1.037
6.800
1
0,25
0,5
0,25
1

%
%
ha
stuks
stuks
stuks
ha

5,3
0,45
26,5
34
82,2
75,85
104

55
31
27
9
41
19
104
Toegerekende kosten (b) 3.958
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 5.942