Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-07-1996

Teelthandleiding pootaardappelen - sorteren

In dit deel van de teelthandleiding pootaardappelen wordt ingegaan op het sorteren van pootaardappelen.

Het sorteren van pootaardappelen op de boerderij is de laatste 10 jaar gestaag toegenomen, ten koste van het centraal sorteren. Hiervoor zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen:

  • bedrijfshygiënisch heeft sorteren op het eigen bedrijf het voordeel dat het risico van besmetting met knolziekten van buiten veel geringer is dan bij centraal sorteren;
  • men kan als pootgoedteler meer eigen arbeid rendabel maken.

Als men beschikt over een vastopgestelde sorteerlijn met voorraadbunkers dan kan het lezen van aardappelen los van het sorteren worden uitgevoerd. Sorteren met twee personen is dan goed mogelijk en zelfs één persoon kan het werk dan rondzetten.

Bij het gescheiden sorteren en lezen gaat de voorkeur uit naar eerst lezen en dan sorteren. Het eerst sorteren heeft als nadeel, dat bij aanwezigheid van rotte knollen de kans op versmering van knolziekten groter is, dan wanneer de aardappelen vóór het sorteren van rotte knollen zijn ontdaan. Verder geldt, dat de hoogste klassen het eerst moeten worden gesorteerd. Na het sorteren van partijen met (bacterie) rotte knollen, moet de apparatuur, inclusief de gebruikte transportbanden grondig worden schoongemaakt, zie het hoofdstuk Bedrijfshygiëne.

Het lezen gebeurt tegenwoordig vaak in een aparte ruimte. Zo'n ruimte kan gemakkelijker worden verwarmd, er is minder stof en minder lawaai. Men kan de hoeveelheid stof in de leeskamer terugbrengen door de pootaardappelen door middel van vernevelen van water iets vochtig te maken voor ze de leesruimte binnengaan. Is dit niet voldoende, dan zal een stofafzuiginrichting moeten worden aangebracht.

Bij het lezen is goed licht belangrijk. Volgens onderzoek van het IMAG is een lichtsterkte van 1000 lux, dat wil zeggen twee TL-buizen op een hoogte van 70 cm boven de leestafel voldoende. De kleur van het licht moet zoveel mogelijk het daglicht benaderen. Daartoe zijn TL-buizen nodig met een kleurindex van minimaal 85.

Na het sorteren mag de temperatuur van de aardappelen niet direct worden verlaagd tot bijvoorbeeld 4° C. Met het oog op de wondheling moet de temperatuur zo mogelijk gedurende een periode van 7-14 dagen op circa 10° C worden gehouden. Dit is vooral belangrijk bij rassen die vatbaar zijn voor Fusarium of voor partijen waarin bij het sorteren door Fusarium aangetaste knollen zijn gevonden.