Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-12-1998

Teelthandleiding luzerne

In de teelthandleiding luzerne is informatie over de teelt, oogst en voedingsaspecten van luzerne te vinden.

Luzerne is een eiwitrijke, droogteresistente, vlinderbloemige plant.
Wereldwijd is luzerne een voedergewas dat op grote schaal wordt verbouwd. In de V.S., Canada en Australië is het één van de belangrijkste voedergewassen. In Nederland is voor luzerne een bescheiden rol weggelegd, met name vanwege de goede mogelijkheden voor gras. Luzerne maakt al meer dan een eeuw deel uit van het Nederlandse landbouwareaal. De teelt concentreerde zich van oudsher op de zeekleigronden. In 2009 werd luzerne in Nederland geteeld door zo'n 500 telers met een gezamenlijk areaal van ongeveer 5.700 hectare (tabel 1).

Tabel 1. Areaalontwikkeling luzerne in Nederland in de jaren 2002 t/m 2009 (Bron: CBS).
Jaar 2002 2003200420052006200720082009
Areaal (ha) 6.0006.250 6.000 5.900 6.450 5.900 4.900 5.700

Het saldo van de luzerneteelt bedraagt ongeveer 800 euro per hectare bij eigen mechanisatie. Hieronder zijn in tabellen 2 en 3 saldoberekeningen weergegeven. In deze saldoberekeningen kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost.

Tabel 2. Saldoberekening luzerneteelt, kleigrond, Noord-Nederland en Ijsselmeerpolders (Bron: PPO, KWIN 2009).
Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
netto hoofdproduct13.500kg ds0,07945
bruto geldopbrengst (a) 945
[INVALID URL]
normaal zaad

10

kg

6,67

67
[INVALID URL]
kali-60 (chloorhoudend)
93kg K2O 0,51 48
[INVALID URL]
    
ENERGIE
brandstof en smeermiddelen
bewaring afzetproduct
83
0
liter
kWh
1,00
0,22
83
 
AFZETKOSTEN
   
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
berekende rente
productschapsheffing
hagelverzekering 
42
1
1.200
euro
euro/ha
euro
5,3%
3,6
0,25%
2
4
3
Toegerekende kosten (b) 206
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 739

Tabel 3. Saldoberekening luzerneteelt, kleigrond, Zuidwest-Nederland (Bron: PPO, KWIN 2009).
Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
netto hoofdproduct16.000kg ds0,071.120
bruto geldopbrengst (a) 1.120
[INVALID URL]
normaal zaad

10

kg

6,67

67
[INVALID URL]
kali-60 (chloorhoudend)
84kg K2O 0,51 43
[INVALID URL]
carbeetamide (300)
 3 l26,6880
ENERGIE
brandstof en smeermiddelen
bewaring afzetproduct
87
0
liter
kWh
1,00
0,22
87
 
AFZETKOSTEN
   
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
berekende rente
productschapsheffing
hagelverzekering 
81
1
1.200
euro
euro/ha
euro
5,3%
3,6
0,25%
4
4
3
Toegerekende kosten (b) 288
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 832