Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-03-2005

Teelthandleiding korrelmais en Corn Cob Mix (CCM)

In deze teelthandleiding vindt u informatie over de de teelt, oogst en bewaring van korrelmaïs en Corn Cob Mix (CCM).

Korrelmaïs wordt geteeld voor de droge korrel, die meestal wordt afgezet in de mengvoerindustrie. Corn cob mix (CCM) wordt geoogst bij een drogestofgehalte van 55 à 60% in de korrel. Soms wordt, naast de korrels, een beperkt deel van de spil meegeoogst. Het gehele product wordt gemalen en vervolgens ingekuild. Het wordt voornamelijk gebruikt voor varkensvoeding, maar daarnaast wordt het ook gevoerd aan melkvee.

De totale oppervlakte korrelmaïs en CCM bedraagt de laatste jaren ca. 25.000 à 30.000 ha (zie table 1). Ruim 70% van dit areaal wordt geoogst als korrelmais. De teelt vindt voor 95% plaats in Brabant, Limburg en Gelderland.

Tabel 1. Areaalontwikkeling korrelmaïs en CCM in Nederland in de jaren 2003 t/m 2010 (Bron: CBS).
Jaar20032004200520062007200820092010
Areaal (ha)31.60029.20027.40027.30026.50029.70026.50024.300

Naast de teelt voor de droge korrel en voor CCM wordt op kleine schaal MKS (Mais Kolven Silage) geteeld. Hiervoor wordt de gehele kolf (korrels + spil + kolfvliezen), de kolfsteel en soms een stukje van de stengel en wat blad geoogst. Het product wordt ingekuild en vervoederd aan melkvee. De voederwaarde van MKS bedraagt ongeveer 1.100 VEM/ kg drogestof.

In deze teelthandleiding worden alleen die specifieke aspecten van korrelmaïs en CCM behandeld die afwijkend zijn ten opzichte van snijmaïs. Voor algemene informatie over de fysiologie van de maïsplant, het productiepatroon, de invloed van bodem en klimaat, de bemesting, de zaai en de gewasbescherming wordt verwezen naar het handboek snijmaïs.

Het saldo van de korrelmaïs- of CCM-teelt bedraagt respectievelijk ongeveer 700 en 550 euro per hectare bij eigen mechanisatie. In deze saldoberekeningen kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost.

Tabel 2. Saldoberekening korrelmaïsteelt op zandgrond (Bron: KWIN 2009, PPO).
Opbrengsten/KostenHoeveelheidEenheidPrijs (€/eenheid)Bedrag (€)
hoofdproduct8.750kg0,161.400
Bruto geldopbrengst (a)1.400
[INVALID URL]
normaal zaad + fungicide

2,2

eenheid

85

187
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter
tripelsuperfosfaat
kali 60 (chloorhoudend)

185
30
150

kg N
kg P2O5
kg K2O

0,94
1,07
0,51

173
32
77
ONKRUIDBESTRIJDING
terbutylazin (330, mesotrione (70)
nicosulfuron (40)

1,5
1

liter
liter

41,5
47,1

62
47
ENERGIE
brandstof, smeermiddelen

68

liter

1

68
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
N-mineraalmonster

223
1450
1
0,5

%
%
ha
stuks

5,3
0,4
4,80
34

12
6
5
17
Toegerekende kosten (b)686
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c)714
LOONWERK
maïszaaimachine, fosfaatrijenbemesting
oogsten - maaidorsen

1
1

ha
ha

90
344

90
344
Totaal loonwerk inclusief rente (d)434
SALDO per eenheid loonwerk (c-d=e)280

 


Tabel 3. Saldoberekening ccm-teelt op zandgrond (Bron: KWIN 2009, PPO).
Opbrengsten/KostenHoeveelheidEenheidPrijs (€/eenheid)Bedrag (€)
hoofdproduct7.500kg0,161.200
Bruto geldopbrengst (a)1.200
[INVALID URL]
normaal zaad + fungicide

2,2

eenheid

73

161
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter
kali 60 (chloorhoudend)

185
171

kg N
kg K2O

0,94
0,51

173
88
ONKRUIDBESTRIJDING
terbutylazin (330, mesotrione (70)
nicosulfuron (40)

1,5
1

liter
liter

41,5
47,1

62
47
ENERGIE
brandstof, smeermiddelen

63

liter

1

63
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
N-mineraalmonster

276
1450
1
0,5

%
%
ha
stuks

5,3
0,4
4,80
34

15
6
5
17
Toegerekende kosten (b)637
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c)563
LOONWERK
maïszaaimachine, fosfaatrijenbemesting
oogsten - maaidorse, 3m

1
1

ha
ha

90
344

90
344
Totaal loonwerk inclusief rente (d)434
SALDO per eenheid loonwerk (c-d=e)129