Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-03-2005

Teelthandleiding korrelmais en Corn Cob Mix (CCM) - zaaien

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vindt u informatie over het zaaien van korrelmaïs en Corn Cob Mix (CCM).

Zaaitijdstip

Zowel voor de vroegheid van de korrel als voor de korrelopbrengst is een zo lang mogelijk groeiseizoen van groot belang. Vroeg zaaien is daarom bij korrelmaïs nog meer van belang dan bij snijmaïs. Zodra de bodemtemperatuur een niveau van 8 – 10 °C heeft bereikt, dient er gezaaid te worden mits de bodemomstandigheden dit toelaten. Onder Nederlandse omstandigheden wordt deze bodemtemperatuur afhankelijk van grondsoort en regio tussen 20 april en 1 mei bereikt. Later zaaien dan 5 mei gaat ten koste van opbrengst en afrijping. Bij zaai half mei moet rekening gehouden worden met een opbrengstdaling van ca. 5 – 10% en een vochtgehalte van de korrel dat ca. 3 – 5% hoger ligt. Indien te vroeg gezaaid wordt, neemt de kans op plantuitval en nachtvorstschade toe. Koude en in het voorjaar traag opwarmende gronden zijn minder geschikt voor de teelt van korrelmaïs. Hetzelfde geldt voor lage percelen die in het najaar minder goed te berijden zijn.

Plantgetal

De optimale standdichtheid is 80.000 tot 90.000 planten per ha. Bij een hoger plantgetal worden de stevigheid, de korrelafrijping en ook de korrelopbrengst nadelig beïnvloed. In verband met de vroegheid van het gewas en de daarmee samenhangende droogkosten kan het voor de teelt van korrelmaïs soms raadzaam zijn niet hoger dan 80.000 planten te gaan, hoewel de korrelopbrengst dan wel iets lager zal zijn.

Zaaizaadhoeveelheid

Om het gewenste aantal planten te realiseren moeten meer zaden gezaaid worden. Dit komt omdat de veldopkomst nooit 100% zal zijn, maar afhangt van de omstandigheden. De hoogte van de toeslag hangt vooral af van de zaaitijd. Onder gemiddelde omstandigheden wordt geadviseerd om bij zaaien voor 1 mei 10 – 15 % extra zaad te zaaien. Bij zaai na 1 mei kan worden volstaan met een toeslag van 0 – 5%. In de tabel zijn de gewenst standdichtheid en het zaaitijdstip gecombineerd tot een zaaitabel.

Tabel 1. Zaaitabel voor korrelmaïs en CCM.
Gewenste standdichtheid (Aantal planten per ha)ZaaitijdstipAantal zaden per haZaadafstand (cm) bij 75 cm rijafstand
80.000voor 1 mei92.00014,5
na 1 mei84.00015,9
90.000voor 1 mei104.00012,8
na 1 mei95.00014,0