Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-03-2005

Teelthandleiding korrelmais en Corn Cob Mix (CCM) - oogst

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vindt u informatie over de oogst van korrelmaïs en Corn Cob Mix (CCM).

Oogsttijdstip

In een gemiddeld jaar kan er van uitgegaan worden dat de oogst van korrelmaïs in de tweede helft van oktober en de eerste helft van november plaats zal vinden. Afhankelijk van het ras en de afrijpingsomstandigheden zal het vochtgehalte van de korrel bij de oogst liggen tussen ca. 20 en 35%. Machinale oogst is mogelijk als het vochtgehalte lager is dan 35%. Voor bewaring van de korrel zal vrijwel altijd rekening gehouden moeten worden met droogkosten. In sommige jaren is gebleken dat het vochtgehalte nog kan afnemen indien gewacht wordt met oogsten tot half december. In het algemeen echter kan onder Nederlandse omstandigheden niet verwacht worden dat na 1 december het vochtgehalte nog substantieel afneemt.
Bij teelt voor CCM dient het drogestofgehalte van de kolf bij de oogst 55 à 60% te zijn (d.w.z. de korrels moeten minstens harddeegrijp zijn). Voor dit doel wordt, naast de korrels, ook een beperkt deel van de spil meegeoogst. Als het drogestofgehalte lager is dan 50%, kan het vermalen een probleem vormen. Bij een te hoog drogestofgehalte (boven 60%) is het risico van broei in de kuil te groot.
Bij de teelt voor MKS gelden minder hoge eisen aan het drogestofgehalte. Tenzij er erg veel blad en stengel meegeoogst wordt, zal het drogestofgehalte tussen ca. 45 en 60 % liggen. Bij drogestofgehalten boven 60% is de kans op broei in de kuil te groot.

Bepaling drogestofgehalte van de korrel

Voor de beoordeling van de rijpheid van de korrel kan een kolf door midden gebroken worden. De korrel kan in de lengte doorgesneden worden. Indien de inhoud van de korrel moeilijk is in te drukken en er geen vocht meer uitkomt, dan is een drogestofgehalte van ca. 55% bereikt. Bij een drogestofgehalte van 60% is de korrel hard en is de inhoud niet meer met de nagel in te drukken. Voor een goede inschatting van het drogestofgehalte in het traject 60-80% is het nodig een vochtbepaling uit te voeren.

Oogstmethode

Korrelmais en CCM worden geoogst met een combine die voorzien is van een kolvenplukker. Bij CCM wordt vervolgens op het veld of bij de kuil de korrel en de spilgedeelten vermalen met een speciale molen. Bij MKS wordt geoogst met een snijmaïshakselaar die voorzien is van een kolvenplukker. Door de afstelling van de kolvenplukker kan het aandeel van de vegetatieve delen in het product geregeld worden.