Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-03-2005

Teelthandleiding korrelmais en Corn Cob Mix (CCM) - bemesting

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding vindt u informatie over de bemesting van korrelmaïs en Corn Cob Mix (CCM).

De bemesting van korrelmaïs, CCM en MKS komt grotendeels overeen met die van snijmaïs. Voor de bemestingsadviezen wordt dan ook verwezen naar het  handboek snijmaïs. Er zijn echter voor de situatie van twee of meer jaren achter elkaar telen van het gewas wel enkele aanpassingen nodig. Dit hangt samen met het feit dat alleen de kolf en hoogstens een klein gedeelte van de vegetatieve delen geoogst worden, waardoor de nutriëntenonttrekking aanzienlijk lager is dan bij snijmaïs. Tabel 1 laat deze verschillen zien.

Tabel 1. Onttrekking van N, P2O5, K2O en MgO (kg/ha) door korrelmaïs en snijmaïs bij verschillende opbrengstniveau’s.

Bij de bemesting van korrelmaïs, CCM of MKS die geteeld wordt op een perceel waarop in het voorafgaande jaar ook dit gewas is geteeld, moet het voor snijmaïs geldende bemesting als volgt aangepast worden:

  • Een verlaging van de N-gift met 30 kg/ha;
  • Een verlaging van de K2O-gift met 150 kg/ha op zandgrond en 200 kg/ha op klei, veen en lössgrond.