Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-07-2003

Teelthandleiding koolzaad

In de teelthandleiding koolzaad vindt u informatie over de teelt, oogst en bewaring van koolzaad.

Koolzaad en raapzaad behoren, met diverse koolsoorten, knol of raap, koolraap, mosterdsoorten, radijs, rammenas, tuinkers en nog vele andere gewassen, tot de familie van de Cruciferae (Kruisbloemigen). Het voornaamste teeltgebied van koolzaad ligt in de provincie Groningen.
In tabel 1 worden de arealen van de jaren 2003 t/m 2010 van de geoogste hectaren koolzaad in Nederland weergegeven en in tabel 2 wordt een saldoberekening weergegeven.

Tabel 1. Areaalontwikkeling koolzaad in Nederland in de jaren 2003 t/m 2010 (Bron: CBS).
Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Areaal (ha) 960 1.600 2.100 3.400 3.350 2.450 2.650 2.630

Het saldo van de koolzaadteelt bedraagt ongeveer 600 euro per hectare bij eigen mechanisatie. In deze saldoberekening kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost.

Tabel 2. Saldoberekening koolzaadteelt (Bron: KWIN 2009, PPO).
Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
hoofdproduct 4.000 kg 0,27 1.087
stro afgevoerd 2.500 kg 0,04 100
Bruto geldopbrengst (a) 1.187
[INVALID URL]
zaaizaad

4

kg

12,75

51
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter


180


kg N

0,94

168
[INVALID URL]
fluazifop-p-butyl (125)
clomazone (360)
metazachloor (500)

0,75
0,25
2

liter
liter
liter

40?
289,21
57,03

30
72
114
[INVALID URL]
metconazool (60)
iprodion (500)
deltamethrin (25)

1,5
1
0,4

liter
liter
liter

33,50
91,33
39,02

50
91
16
ENERGIE
Brandstof, smeermiddelen

91

liter

1

91
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
N-mineraalmonster
drogen, schonen

291
975
1
0,2
4000

%
%
ha
stuks
kg

5,3
0,8
3,60
34
0,03

15
8
4
7
120
Toegerekende kosten (b) 837
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 350
LOONWERK
oogsten zwaddorsen
oogsten stro

1
1

ha
ha

200
165

200
165
Totaal loonwerk inclusief rente (d) 365
SALDO per eenheid loonwerk (c-d=e) -15