Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-07-2003

Teelthandleiding koolzaad - onkruidbestrijding

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding koolzaad wordt ingegaan op de bestrijding van onkruid in koolzaad.

Vooral in een jong gewas koolzaad doen onkruiden schade. In het voorjaar worden kleine onkruiden gemakkelijk door het snel groeiende gewas onderdrukt. Bestrijding van de onkruiden moet daarom plaatsvinden in de herfst. Hiervoor zijn verschillende chemische middelen toegelaten, die zowel kort na zaaien als na opkomst van het gewas kunnen worden toegepast.
Tweezaadlobbige wortelonkruiden kunnen dan ook in koolzaad chemisch niet worden bestreden.

Eenjarige grassen en graanopslag kunnen in het algemeen goed worden bestreden.

Eénjarige dicotyle onkruiden worden bestreden door een bespuiting vlak na de zaai en/of in het tweeblad stadium.