Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-02-1994

Teelthandleiding karwij - rassen

Dit deel van de teelthandleiding karwij gaat in op de rassenkeuze bij karwij.

Winterkarwij

In het kader van de Aanbevelende rassenlijst wordt geen cultuur- en gebruikswaardeonderzoek aan karwij uitgevoerd. In de praktijk gebruikte rassen zijn het loszadige ras Volhouden en het vastzadige ras Bleija. Bleija is het jongste ras. Het is een kruising met het ras Mansholt's karwijzaad. Bleija heeft als groot voordeel dat de vruchtjes/zaadjes tijdens de afrijping niet loslaten. Dit heeft echter als nadeel dat vruchtsteeltjes in het geoogste produkt komen. Voor toepassing als specerij is dit ongewenst. Als het echter om de winning van de etherische olie gaat, dan is dit van veel minder belang. Het opbrengstniveau van de rassen is ongeveer gelijk, mits er voor de oogst van loszadige karwij geen ernstig zaadverlies optreedt. Loszadige karwij wordt tijdens de afrijping in het zwad gemaaid. Hiermee wordt het oogstrisico verminderd. Bleija kan goed van stam gedorst worden. De oogst valt twee tot drie weken later dan van Volhouden. Hierdoor kan het oliegehalte van Bleija iets lager zijn dan van Volhouden (zie ook hoofdstuk 'Oogst en bewaring').

Op de nationale lijst van rassen (die dus uitgezaaid en verhandeld mogen worden) staat een viertal rassen:
- Konczewicki
- Plewiski
- Prochan
- Volhouden
Het ras Bleija staat vermeld op de Europese rassenlijst.

Zomerkarwij

Vanaf 1986 is er door het CPRO-DLO (nu Plant research International (PRI), onderdeel van Wageningen UR) gewerkt aan de veredeling van éénjarige karwij ofwel zomerkarwij. Het nadeel van de dekvrucht is dan niet meer aanwezig. Dankzij deze inspanningen is er nu ook karwij die in het jaar van zaaien overgaat tot zaadproductie Het is daarom beter om voortaan te spreken van winterkarwij als het om de tweejarige vorm gaat en van zomerkarwij als het om de eenjarige vorm gaat. Zomerkarwij heeft geen vernalisatie nodig. Na het vormen van een wortel, gaat de plant schieten. De huidige zomerkarwij is nogal wat korter en fijner gebouwd dan de traditionele karwijrassen. Zomerkarwij is pas in augustus uitgebloeid. Eind augustus tot begin oktober is het gewas oogstrijp.

Het ras Karzo is geregistreerd, maar er heeft nog geen cultuur- en gebruikswaardeonderzoek plaatsgevonden. Het ras is dus nog niet in de Rassenlijst opgenomen. Het ras is zaadvast; het opbrengstniveau is echter veel lager dan van winterkarwij. Ook het oliegehalte is lager dan van winterkarwij. Een groot nadeel van zomerkarwij is de late afrijping. De oogst vindt plaats na eind augustus. Bij het verdere veredelings- en selectiewerk krijgen vooral verhoging van het gehalte aan etherische olie en het carvonaandeel aandacht.