Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 30-04-2004

Teelthandleiding groenbemesters

In deze handleiding  worden de groenbemesters van alle kanten belicht en hun voordelen en nadelen besproken. Vanuit de verschillende sectoren zijn er de nodige accenten aangebracht.
De handleiding brengt voor de belangrijkste groenbemesters de informatie samen op basis waarvan telers en voorlichters de juiste groenbemesters op het juiste moment op het juiste perceel kunnen ...

Groenbemesters kunnen een zeer positieve rol spelen bij het in conditie houden van de bodem. Via hun invloed op structuur, mineralenhuishouding en bodemgezondheid leveren ze hun bijdrage aan de duurzaamheid van de bedrijfsvoering. De keuze van de groenbemester bepaalt in samenhang met de uitgangssituatie van het perceel of die bijdrage ook daadwerkelijk positief zal zijn.
In deze handleiding worden de groenbemesters van alle kanten belicht en hun voordelen en nadelen besproken. Vanuit de verschillende sectoren zijn er de nodige accenten aangebracht.
De handleiding brengt voor de belangrijkste groenbemesters de informatie samen, op basis waarvan telers en voorlichters de juiste groenbemesters op het juiste moment op het juiste perceel kunnen inzetten.

Deze handleiding is gemaakt in het kader van het LNV-gewasbeschermingsprogramma 397-IV-016 Beheersingsstrategieën. Dit is een onderzoeksprogramma van LNV dat kennisoverdracht van onderzoeksresultaten naar de praktijk hoog in het vaandel heeft staan.
Een woord van dank gaat hierbij uit naar een groot aantal collega's van PPO-AGV, PPO-BB (Boskoop en Lisse), NMI, Agrifirm, Cebeco en PRI, die vanuit hun vakgebied met hun waardevolle opmerkingen en aanvullingen dit boekje tot een completer overzicht hebben gemaakt.
Daarnaast is van diverse bronnen dankbaar gebruik gemaakt, zoals de Rassenlijst voor landbouwgewassen 2003, AkkerbouwPraktijk, PAGV Handboek en een groot aantal vakbladartikelen.