Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 30-04-2004

Teelthandleiding groenbemesters - Overige groenbemesters

Dit hoofdstuk van de teelthandleiding groenbemesters gaat in op enkele algemen aspecten van overige groenbemesters.

Naast de kruisbloemigen, vlinderbloemigen en grassen zijn er ook planten uit diverse andere families die gebruikt kunnen worden als groenbemestingsgewas. In de volgende hoofdstukken komen achtereenvolgens aan de orde: [INVALID URL], [INVALID URL], [INVALID URL] en [INVALID URL]. Verder worden er nog diverse [INVALID URL] van twee of meer gewassen uitgezaaid als groenbemestingsgewas. Dit kunnen zowel mengsels zijn van planten uit dezelfde familie als uit verschillende families.

Afbeelding. Afrikaantjes worden uitsluitend ingezet voor de bestrijding van wortellesieaaltjes.