Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 30-04-2004

Teelthandleiding groenbemesters - Nawoord

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding groenbemesters wordt aangegeven dat er nog kennisleemtes zijn.

Vanuit alle hoeken van het onderzoek is informatie rondom groenbemesters voor de dag gehaald.
Soms was de informatie zeer recent en moesten proefresultaten van 2002 nog worden afgewacht. In andere gevallen ging het om informatie van enkele decennia oud. Dit maakte het voor de auteurs niet altijd even gemakkelijk relevante vergelijkingen voor de groenbemesters naast elkaar te zetten.
Met name op het gebied van droge stof, overdracht van mineralen de winter over, toepassing van dierlijke mest, ziekten en plagen was de informatie soms zeer summier of ontbreekt volledig. Voor aaltjes geldt dat bij gebrek aan beter adviezen moeten worden gebaseerd op resultaten van een zomerteelt. Het effect van zaaitijdstippen en afbreken van groenbemesters op de aaltjesontwikkeling is onbekend. Ook zijn er groenbemesters waarover in de hele breedte te weinig te zeggen valt, bijvoorbeeld: wikke, bladkool en natuurbraakmengsels. Het onderzoek naar onkruidonderdrukkende werking van groenbemesters is net gestart en levert nog geen toepasbare resultaten op. Ook over de praktijkwaarde van inhoudsstoffen (zoals glucosinolaten) kunnen nog geen uitspraken worden gedaan.
Er is dus alle aanleiding om in het kader van dit LNV-project door te gaan met het in kaart brengen van kennisleemtes en deze met onderzoekers en mensen uit het veld zo goed mogelijk in te vullen. In een volgende versie kunnen dan meer aspecten van nog meer groenbemesters met een gedegen onderbouwing aan de praktijk worden gepresenteerd.

Inhoudelijk reacties op deze brochure zijn zeer welkom.