Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-06-2005

Teelthandleiding graszaad - economie

In dit hoofdstuk van de teelthandleiding graszaad is informatie te vinden over de economie van de teelt van graszaad.

De saldoberekening bij eigen mechanisatie van enkele grassoorten is opgenomen in de tabellen 1 tot en met 6 (bron: KWIN, 2009).
De saldoberekening geeft slechts een algemeen beeld van de rendabiliteit. Het is noodzakelijk om bij gebruik steeds de individuele bedrijfsomstandigheden in acht de nemen. Dit geldt in het bijzonder voor de opbrengsten en de prijzen van het zaad.

Tabel 1. Saldoberekening Engels raaigras, 1e jaars

Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€) Bedrag (€)
hoofdproduct 1) 1.500 kg 0,95 1.425
hooi afgevoerd 6.000 kg 0,04 240
Bruto geldopbrengst (a) 1.665
[INVALID URL]
normaal zaad zaaizaadteelt
10kg 3,65 37
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter 2)

170

kg

0,94

159
[INVALID URL]
mcpa (500)
florasulam

2
0,08

liter
liter

15,79
382,11

32
29
BESTRIJDING [INVALID URL] EN [INVALID URL]
dimethoaat (400)
tebuconazool (250)/triadimenol (125)
trinexapac-ethyl (250)

0,5
1
0,4

liter
liter
liter

15,73
70,03
72,99

8
70
29
ENERGIE
Brandstof, smeermiddelen

150

liter

1

150
AFZETKOSTEN
keuring 3)
certificering

1
1

ha
ton

29
10,25

29
15
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
N-mineraalmonster
drogen, schonen 4)

122
2.550
1
1
15

%
%
ha
stuk
hkg

5,3
0,6
6,48
34
16

6
15
6
34
240
Toegerekende kosten (b) 860
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 805

1) Prijs op basis van schoon zaad bij 13% vocht. Er is uitgegaan van 20% afval; 2) Gedeelde gift van 110 + 60 kg; 3) Keuringskosten zijn op basis van 5 hectare als gemiddelde oppervlakte; 4) Voor het berekenen van de kosten voor drogen is uitgegaan van 18% vocht af land. Als de teler het graszaad in kisten van de graszaadfirma's zelf doet, zijn er geen kosten verbonden aan het transport. In de saldoberekening worden geen transportkosten opgenomen.

Arbeidsbehoefte
grondbewerking 3 uur
planten/poten/zaaien 1 uur
gewasverzorging 4 uur
handwieden 0 uur
oogst & verwerking 6 uur
Totaal 14 uur

 

Tabel 2. Saldoberekening Engels raaigras, overjarig

Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€) Bedrag (€)
hoofdproduct 1) 1.500 kg 0,95 1.425
hooi afgevoerd 6.000 kg 0,04 240
Bruto geldopbrengst (a) 1.665
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter 2)

209

kg

0,94

196
[INVALID URL]
mcpa (500)
chloorprofam (400)

2
4

liter
liter

15,79
34,96

32
140
BESTRIJDING [INVALID URL] EN [INVALID URL]
dimethoaat (400)
tebuconazool (250)/triadimenol (125)
trinexapac-ethyl (250)

0,5
1
0,4

liter
liter
liter

15,73
70,03
72,99

8
70
29
ENERGIE
Brandstof, smeermiddelen

96

liter

1

96
AFZETKOSTEN
keuring 3)

1

ha

29

29
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
drogen, schonen 4)

238
2.550
1
15

%
%
ha
hkg

5,3
0,6
6,48
16

13
15
6
240
Toegerekende kosten (b) 874
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 791

1) Prijs op basis van schoon zaad bij 13% vocht. Er is uitgegaan van 20% afval; 2) Gedeelde gift van 110 + 60 kg; 3) Keuringskosten zijn op basis van 5 hectare als gemiddelde oppervlakte; 4) Voor het berekenen van de kosten voor drogen is uitgegaan van 18% vocht af land. Als de teler het graszaad in kisten van de graszaadfirma's zelf doet, zijn er geen kosten verbonden aan het transport. In de saldoberekening worden geen transportkosten opgenomen.

Arbeidsbehoefte
grondbewerking 0 uur
planten/poten/zaaien 0 uur
gewasverzorging 4 uur
handwieden 0 uur
oogst & verwerking 6 uur
Totaal 10 uur

 

Tabel 3. Saldoberekening roodzwenkgras 1e jaars

Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€) Bedrag (€)
hoofdproduct 1) 1.250kg 1 1.250
bijproduct stro 4.500kg 0,02 90
Bruto geldopbrengst (a) 1.340
[INVALID URL]
normaal zaad zaaizaadteelt

10

kg

4,10

41
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter 2)

196

kg N

0,94

183
[INVALID URL]
mcpa (500)
2.4-d (250) dicamba (120)
haloxyfop-p-methylester (108)

2
4
1

liter
liter
liter

15,79
15,10
101,20

32
60
101
BESTRIJDING [INVALID URL] EN [INVALID URL]
dimethoaat (400)
triadimenol (125) tebuconazool (250)
trinexapac-ethyl (250)

0,5
1
0,8

liter
liter
liter

15,73
70,03
72,99

8
70
58
ENERGIE
Brandstof, smeermiddelen

167

liter

1

167
AFZETKOSTEN
keuring 3)

1

ha

29

29
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
sorteren, drogen, schonen 4)

200
2.550
1
13

%
%
ha
hkg

5,3%
0,6%
6,48
20

11
6
250
15
Toegerekende kosten (b) 1033
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 307

1) Prijs op basis van schoon zaad bij 13% vocht. Er is uitgegaan van 20% afval; 2) Gedeelde gift van 110 + 60 kg; 3) Keuringskosten zijn op basis van 5 hectare als gemiddelde oppervlakte; 4) Voor het berekenen van de kosten voor drogen is uitgegaan van 18% vocht af land. Als de teler het graszaad in kisten van de graszaadfirma's zelf doet, zijn er geen kosten verbonden aan het transport. In de saldoberekening worden geen transportkosten opgenomen.

Arbeidsbehoefte
grondbewerking 3 uur
planten/poten/zaaien 1 uur
gewasverzorging 5 uur
handwieden 0 uur
oogst & verwerking 6 uur
Totaal 15 uur

 

Tabel 4. Saldoberekening veldbeemdgras 1e jaars

Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€) Bedrag (€)
hoofdproduct 1) 1.000kg 1.75 1.750
bijproduct stro 4.500kg 0,04 180
Bruto geldopbrengst (a) 1930
[INVALID URL]
normaal zaad zaaizaadteelt

10

kg

4,55

46
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter 2)

170

kg N

0,94

159
[INVALID URL]
ethofumesaat (200)
iodosulfuron-methul-natrium (5%)
mcpa (500)
2.4-d (250), dicamba (120)

3
0,2
2
4

liter
liter
liter
liter

54,36
303,37
15,79
15,10

163
61
32
60
BESTRIJDING [INVALID URL] EN [INVALID URL]
dimethoaat (400)
triadimenol (125), tebuconazool (250)

1
1

liter
liter

15,73
70,03

16
70
ENERGIE
Brandstof, smeermiddelen

164

liter

1

164
AFZETKOSTEN
keuring 3)

1

ha

29

29
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
drogen, schonen 4)

287
2.550
1
10

%
%
ha
hkg

5,3
0,6
6,48
22

15
15
6
220
Toegerekende kosten (b) 1.057
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 873

 

Arbeidsbehoefte
grondbewerking 3 uur
planten/poten/zaaien 1 uur
gewasverzorging 5 uur
handwieden 5) 10 uur
oogst & verwerking 6 uur
Totaal 25 uur

1) Prijs op basis van schoon zaad bij 13% vocht. Er is uitgegaan van 20% afval; 2) Gedeelde gift van 110 + 60 kg; 3) Keuringskosten zijn op basis van 5 hectare als gemiddelde oppervlakte; 4) Voor het berekenen van de kosten voor drogen is uitgegaan van 18% vocht af land. Als de teler het graszaad in kisten van de graszaadfirma's zelf doet, zijn er geen kosten verbonden aan het transport. In de saldoberekening worden geen transportkosten opgenomen; 5) Er zijn geen middelen toegelaten ter bestrijding van ongewenste grassen, waardoor extra uren nodig zijn voor onkruid wieden/selecteren.

Tabel 5. Saldoberekening Westerwolds raaigras

Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€) Bedrag (€)
hoofdproduct 1) 1.750kg 0,65 1.137
bijproduct stro 4.500kg 0,04 180
Bruto geldopbrengst (a) 1.317
[INVALID URL]
normaal zaad zaaizaadteelt

15

kg

2,50

38
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter 2)

59

kg N

0,94

56
[INVALID URL]
florasulam (50)

0,08

liter

382,11

29
BESTRIJDING [INVALID URL] EN [INVALID URL]
trinexapac-ethyl (250)

0,8

liter

72,99

58
ENERGIE
Brandstof, smeermiddelen

138

liter

1

138
AFZETKOSTEN
keuring 3)

1

ha

29

29
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
drogen, schonen 4)

58
2.550
1
17

%
%
ha
hkg

5,3
0,6
6,48
16

3
15
6
280
Toegerekende kosten (b) 652
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 665

1) Prijs op basis van schoon zaad bij 13% vocht. Er is uitgegaan van 20% afval; 2) Gedeelde gift van 110 + 60 kg; 3) Keuringskosten zijn op basis van 5 hectare als gemiddelde oppervlakte; 4) Voor het berekenen van de kosten voor drogen is uitgegaan van 18% vocht af land. Als de teler het graszaad in kisten van de graszaadfirma's zelf doet, zijn er geen kosten verbonden aan het transport. In de saldoberekening worden geen transportkosten opgenomen.

Arbeidsbehoefte
grondbewerking 3 uur
planten/poten/zaaien 1 uur
gewasverzorging 3 uur
handwieden 0 uur
oogst & verwerking 6 uur
Totaal 13 uur

 

Tabel 6. Saldoberekening rietzwenkgras 1e jaars

Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€) Bedrag (€)
hoofdproduct 1) 1.500kg 1,10 1.650
bijproduct stro 4.500kg 0,04 180
Bruto geldopbrengst (a) 1.830
[INVALID URL]
normaal zaad zaaizaadteelt

7

kg

4,55

32
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter 2)

200

kg N

0,94

187
[INVALID URL]
mcpa (500)
florasulam (50)

2
0,08

liter
liter

15,73
382,11

32
29
BESTRIJDING [INVALID URL] EN [INVALID URL]
dimethoaat (400)
triadimenol (125), tebuconazool (250)
trinexapac-ethyl (250)

0,5
1
0,6

liter
liter
liter

15,73
70,03
72,99

32
70
44
ENERGIE
Brandstof, smeermiddelen

146

liter

1

146
AFZETKOSTEN
keuring 3)

1

ha

29

29
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Verzekering
productschapsheffing
sorteren, drogen, schonen 4)

126
2.550
1
15

%
%
ha
hkg

5,3
0,6
6,48
16

7
15
6
240
Toegerekende kosten (b) 845
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 985

1) Prijs op basis van schoon zaad bij 13% vocht. Er is uitgegaan van 20% afval; 2) Gedeelde gift van 110 + 60 kg; 3) Keuringskosten zijn op basis van 5 hectare als gemiddelde oppervlakte; 4) Voor het berekenen van de kosten voor drogen is uitgegaan van 18% vocht af land. Als de teler het graszaad in kisten van de graszaadfirma's zelf doet, zijn er geen kosten verbonden aan het transport. In de saldoberekening worden geen transportkosten opgenomen.

Arbeidsbehoefte
grondbewerking 3 uur
planten/poten/zaaien 1 uur
gewasverzorging 4 uur
handwieden 0 uur
oogst & verwerking 6 uur
Totaal 14 uur