Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-06-2005

Teelthandleiding graszaad - bijlagen

In deze bijlagen van de teelthandleiding graszaad is nadere informatie te vinden over stikstbemestingsadviezen voor en teeltmaatregelen in graszaad.

Overzicht stikstofbemestingsadviezen graszaad

Grassoort
eerstejaars
overjarig
nazomer
voorjaar
nazomer
voorjaar
Engels raaigras
0 of 30
195-Nmin¹
0
200²
- stro hakselen
45
200
- beweiden
30 à 60
200
roodzwenkgras gewoon en met fijne uitlopers
30 à 60
85
45
115*
- stro hakselen
45
115*
- beweiden
70 à 90
115*
roodzwenkgras met forse uitlopers
0
70
veldbeemdgras
30 à 90
110-135
60
110
- stro hakselen
60
110
- beweiden
90 à 120
110
Italiaans raaigras
0 of 30
100*
-
-
- voedersnede voorjaar
0 of 30
100 + 100*
125*
- voedersnede herfst + voorjaar
80 + 30
100 + 100*
- nasnede herfst
80
Westerwolds raaigras
-
110*
-
-
beemdlangbloem
30 à 60
90*
-
-
kropaar
30 à 60
100*
-
1
rietzwenkgras
30 à 60
135*
60
140*
timothee
30 à 45
75 à 90*
-
-

¹ grasveldtype 220 - Nmin, diploïd weidetype 180 – Nmin, tetraploïde rassen 205 – Nmin, diploïd hooitype 190 - Nmin ;
² grasveldtype met Moddus wat hoger;
* met toepassing van Moddus

Overzicht teeltmaatregelen Engels raaigras, roodzwenkgras, veldbeemdgras, rietzwenkgras en Italiaans raaigras

(+ = gunstig, - = ongunstig)

Engels raaigras
veldbeemdgras
roodzwenkgras
rietzwenkgras
Italiaans raaigras
dekvruchten:
-wintertarwe
+
+
+
+
+
-zomergerst
+
-
-/+
+
+
-erwten
-
+
+
+
+
-vlas
+
+
+
+
-
uiterste zaaitijd in open land
1 oktober
15 juli
15 juli
15 augustus
begin oktober
zaaizaad kg/ha
8-10¹
8-10
8-10
4-7
8-15²
rijenafstand (cm)
25-37 ½
25
25
25
25
stikstofbemesting (kgN/ha)
Zie bijlage 1
groeiregulator Moddus
+/-
-/+
+
zaadvastheid
los
vrij vast
matig vast-los
los
los
oogsttijdstip
half juli - 1e helft aug.
begin - half juli
eind juni - eind juli
1e helft juli
2e helft juli
globale zaadopbrengst (kg/ha)
1.500
1.000
1.250
1.500
1.200-2.000
aantal teeltjaren:
- 1-jarig
+
+
+
+
+
- 2-jarig
+
+
+
+
+

¹ tetraploïd 10 - 15 kg/ha;
² maximale hoeveelheid bij tetraploïde rassen;
³ praktijkervaringen.

Overzicht teeltmaatregelen van graszaden met een beperkt areaal

(+ = gunstig, - = ongunstig)

bosbeemdgras
hardzwenkgras
struisgras
Westerwoldsraaigras
dekvruchten:
- wintertarwe
-
+
+
n.v.t.
- zomergerst
-
-
-
n.v.t.
- erwten
+
+
+
n.v.t.
- vlas
+
+
+
n.v.t.
uiterste zaaitijd in open land
1 aug.
1 aug.
half aug.
voorjaar en oogstjaar
zaaizaad kg/ha
5-8
8-10
2-5
10-15¹
rijenafstand (cm)
25
25
25
25
stikstofbemesting (kg N/ha)
- nazomer
30-45
45-60
45-60
- voorjaar
90
70
75-90
55
groeiregulatie Moddus
zaadvastheid
matig/vast
matig/vast
vast
los
oogsttijdstip
15-25 juli
10-15 juli
1-20 aug.
15 juli - 10 aug.
globale zaadopbrengst (kg/ha)
1000 - 1500
700 - 1100
200 - 500
1750
aantal teeltjaren:
- 1-jarig
+
+
+
+
- 2-jarig
+
+
+
-

¹ maximale hoeveelheid bij tetraploïde rassen;
² praktijkervaring.