Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-09-2003

Teelthandleiding consumptieaardappelen

In de teelthandleiding consumptieaardappelen is informatie over de teelt, oogst en bewaring van consumptieaardappelen te vinden.

De belangrijkste teeltgebieden voor consumptieaardappelen in Nederland liggen in de provincies Noord-Brabant, Limburg , Flevoland en Zeeland.

Tabel 1. Areaalontwikkeling consumptieaardappelen in Nederland in de jaren 2003 t/m 2010 (Bron: CBS)
Jaar20032004200520062007200820092010
Areaal (ha)70.60072.70065.80069.50072.50069.30070.50073.000

Het saldo van de consumptieaardappelenteelt bedraagt ongeveer 3.475 euro per hectare bij eigen mechanisatie in het Centraal kleigebied en gemiddeld 3.000 euro per hectare bij eigen mechanisatie in het Zuidwestelijk kleigebied. Hieronder zijn in tabel 2 en 3 de saldoberekeningen weergegeven. In deze saldoberekeningen kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost.

Tabel 2. Saldoberekening consumptieaardappelenteelt, centraal kleigebied (Bron: PPO, KWIN 2009)
Opbrengsten/KostenHoeveelheidEenheidPrijs (€/eenheid)Bedrag (€)
hoofdproduct57.000kg0,105.700
Bruto geldopbrengst (a)5.700
[INVALID URL]
pootgoed

2.700

kg

0,35

945
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter
tripelsuperfosfaat
kali 60 (chloorhoudend)

257
117
210

kg N
kgP2O5
kg K2O

0,94
1,07
0,51

240
126
108
[INVALID URL]
prosulfocarb (800)
metribuzin (70%)
diquat dibromide (200)

4
0,5
4

liter
kg
liter

18,60
58,12
26,63

74
29
107
[INVALID URL]
fluazinam (500)
cymoxanil (4,5%)-mancozeb (68%)
lambda-cyhalothrin (50)
pencycuron (250)
chloorprofam (300)

3,3
11,75
0,3
2
0,03

liter
kg
liter
liter/ton
liter/ton

89,35
9,59
171,30
30,08
50,36

295
113
51
162
86
[INVALID URL]
Brandstof, smeermiddelen
energiekosten bewaring

279
1.140

liter
kWh

1
0,22

279
251
AFZETKOSTEN
opscheppen

57

ton

1,75

100
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Hagelverzekering
Potatopol
productschapsheffing
N-mineraalmonster
AM-onderzoek intensief

849
5.325
1
1
0,1
0,25ha
ha
stuks
stuks

5,3%
0,30%
16,75
20,50
34
82,20

45
16
17
21
3
21
Toegerekende kosten (b)3.090
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c)2.610

Tabel 3. Saldoberekening consumptieaardappelenteelt, zuidwestelijk kleigebied (Bron: PPO, KWIN 2009)
Opbrengsten/KostenHoeveelheidEenheidPrijs (€/eenheid)Bedrag (€)
hoofdproduct49.000kg0,104.900
Bruto geldopbrengst (a)4.900
[INVALID URL]
pootgoed

2.400

kg

0,35

840
[INVALID URL]
kalkammonsalpeter
tripelsuperfosfaat
kali 60 (chloorhoudend)

255
117
201

kg N
kgP2O5
kg K2O

0,94
1,07
0,51

239
126
103
[INVALID URL]
prosulfocarb (800)
metribuzin (70%)
diquat dibromide (200)

4
0,75
3

liter
kg
liter

18,60
58,12
26,63

74
44
80
[INVALID URL]
fluazinam (500)
cymoxanil (4,5%)-mancozeb (68%)
pirimicarb (50%)
pymetrozine (50%)
chloorprofam (300)

3,6
6,75
0,5
03
0,03

liter
kg
kg
kg
liter/ton

89,35
9,59
86,20
132
50,36

322
65
43
40
74
[INVALID URL]
Brandstof, smeermiddelen
energiekosten bewaring

270
980

liter
kWh

1
0,22

270
216
AFZETKOSTEN
opscheppen

49

ton

1,75

86
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
Berekende rente
Hagelverzekering
Potatopol
productschapsheffing
N-mineraalmonster
AM-onderzoek intensief

827
5.325
1
1
0,25
0,5ha
ha
stuks
stuks

5,3%
0,30%
16,75
20,50
34
82,20

44
16
17
21
9
41
Toegerekende kosten (b)2.770
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c)2.130