Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-09-2000

Teelthandleiding cichorei

In de teelthandleiding cichorei is informatie over de teelt, oogst en bewaring van cichorei te vinden.

Sinds een tiental jaren wordt in Nederland cichorei geteeld voor de productie van inuline en fructosestroop. Inuline is een fijn, wit, vrijwel smaakloos poeder van vezelachtige aard dat gebruikt kan worden als o.a. vetvervanger en voedingsvezel en na hydrolyse tot fructose als zoetstof.
In 2008 werd cichorei in Nederland geteeld door zo'n 650 telers met een gezamenlijk areaal van ongeveer 3.400 hectare (tabel 1).

Tabel 1. Areaalontwikkeling cichorei in Nederland in de jaren 2003 t/m 2010 (Bron: CBS)

Jaar 20032004200520062007200820082010
Areaal (ha)4.8004.9004.3502.3502.6003.4004.4004.700

Het saldo van de cichoreiteelt bedraagt ongeveer 1.700 euro per hectare bij eigen mechanisatie. Hieronder is in tabel 2 de saldoberekening weergegeven. In deze saldoberekening kunt u doorklikken naar uitgebreidere informatie over een kostenpost.

Tabel 2: Saldoberekening cichoreiteelt (Bron: PPO, KWIN 2009)

Opbrengsten/Kosten Hoeveelheid Eenheid Prijs (€/eenheid) Bedrag (€)
Netto hoofdproduct
(inulinegetal 16.8, tarra 14,4%)
46ton 703.220
Bruto geldopbrengst (a) 3.220
[INVALID URL]
Gecoat zaad

2,2

100.000 zaden

107,9

237
[INVALID URL]
KAS
Tripelsuper
Kali-60 (chloorhoudend)
70
20
198
kg N
kg P2O5
kg K2O
0,94
1,07
0,51
66
22
102
[INVALID URL]
s-metolachloor (960)
diquat dibromide (200)
propyzamide (50%)
chloorprofam (400)
carbeetamide (300)
triflusulfuron-methyl (50%)
0,15
2
2,8
1,5
0,03
0,03 
liter
liter
kg
liter
liter
liter
36,57
26,63
74,41
34,96
26,68
1.452,1
5
53
208
52
1
51 
[INVALID URL]
pirimicarb (50%)
dimethoaat (400)
0,50
0,75
kg
liter
86,2
15,73
43
12 
ENERGIE
Brandstof, smeermiddelen
116liter 1,00 116
[INVALID URL]
Afleveren (transport)
46 ton 10,13 466
OVERIGE PRODUCTGEBONDEN KOSTEN
berekende rente
N-mineraalmonster
productschapsheffing
contributie telersvereniging
hagelverzekering 
383
0,5
1
46
3150 
euro
euro/stuk
ha
ton
euro 
5,3%
34
3,6
0,18
0,5%
20
17
4
8
16 
Toegerekende kosten (b) 1.499
SALDO per eenheid Eigen Mechanisatie (a-b=c) 1.721
LOONWERK
zaaien-pneumatische zaaimachine met eg 6m
oogsten-bunkerrooier 3m 
1
1
ha
ha
60
366
60
366
Totaal Loonwerk, incl. Rente over LW (d) 426 
SALDO per eenheid Loonwerk (c-d=e) 1.295

[INVALID URL]