Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 24-10-2012

Teelt van nieuwe consumptieaardappelrassen in Zuidoost-Nederland

In 2007 is gestart met een project dat gericht was op de rassenkeuze van aardappelen in het zuidoostelijk zand- en lössgebied. De aardappelteelt op de zand- en lössgronden van Zuidoost-Nederland staat onder druk vanwege diverse problemen met bodemgebonden ziekten en plagen. Op zandgronden gaat het specifiek om problemen met wratziekte en nematoden en op de lössgronden om schurft.
De teelt van consumptieaardappelen in het gebied is gericht op verwerking tot friet, zetmeelproducten en aardappelproducten. De rassenkeuze per segment wordt sterk door de afnemer bepaald.
Informatie over de geschiktheid van een ras voor een bepaald verwerkingsdoel is soms beperkt tot op kleigrond geteelde aardappelen. Deze informatie is dan meestal niet bruikbaar voor zand- of lössgrond.
In dit onderzoek zijn bekende en nieuwe aardappelrassen vergeleken qua geschiktheid voor het gebied. In deze rapportage wordt een samenvatting gepresenteerd van 4 jaar onderzoek.

Inleiding

Het doel van het project was om voor nieuwe en relatief nieuwe aardappelrassen -die nog niet in een monopoliepositie zitten- informatie te verzamelen over enerzijds de potentiële geschiktheid voor de verwerkende industrie bij teelt in het gebied en waarmee anderzijds de teler kan beslissen of een ras geschikt is voor een bepaald perceel. Enerzijds moet een ras dus voldoen aan de kwaliteitscriteria van de afnemer (OWG, bakkleur, stootblauw, onderhuidse beschadigingen, knolvorm, sortering). Anderzijds moet van een ras het resistentieniveau tegen wratziekte, schurft en diverse nematoden (naast AM ook Meloidogyne chitwoodi en fallax, Pratylenchus penetrans, Trichodorus spp (kringerigheid)) bekend zijn en moet de opbrengstpotentie goed zijn. Zodoende kan een weloverwogen beslissing genomen worden door teler en afnemer omtrent de rassenkeuze. De rendabiliteit van de aardappelteelt zal zodoende verbeteren en de aardappelteelt in het gebied krijgt weer meer perspectief.
Het onderzoek is gestart in 2007 en liep in 2010 voor het vierde jaar. Naast resultaten van veldproeven is ook informatie uit andere bronnen verzameld en verwerkt in de ter beschikking gekomen informatie.

Het onderzoek

Op de locaties PPO Vredepeel en proefboerderij Wijnansrade werd jaarlijks een veldproef aangelegd met een aantal bekende en nieuwe rassen. In de veldproeven werden de rassen geteeld met de voor het ras gewenste plantafstand en stikstofbemesting. Van alle rassen werden na de opbrengstbepaling kwaliteitsbepalingen uitgevoerd in november en na bewaring tot in maart.

Resultaten

In onderstaande tabellen zijn de resultaten per onderzoekslocatie samengevat. Alleen de resultaten van rassen die meer dan 1 jaar in beproeving hebben gelegen zijn vermeld. De resultaten van het onderzoek betreffen een gecorrigeerd gemiddelde over de 4 onderzoeksjaren.

Vredepeel

Opbrengst, kwaliteit en resistenties

Ras (bemesting)Netto opbrengst > 40OWG (geschild)Gemiddelde sortering (mm)AMPhytophthora (loof/knol)Wratziekte fysio 1
Koelvers
Edelstein5640049Ro15,5 / 7,510
Hansa5739146vatbaar3 / 108
Piccolo Star6240350Ro1,45,5 / 510
Friet
Challenger6939155vatbaariets / vrij weinig10
Fontane7841958Ro1,44,5 / 6,56
Innovator5936860Pa2,37 / 5,510
Lady Amarilla6840260vatbaar4,5 / ?10
Ramos7138558Ro1,43,5 / 7,59
Royal8641368Ro1,3,46,5 / 810
Chips
Lady Amarilla6840260vatbaar4,5 / ?10
Lady Rosetta5845460Ro13 / 69
Marlen (K1N1)6743759Ro15 / 79
Marlen (K1N1)6943460
Marlen (K1N1)6643261
Saturna (K1N1)5247551Ro15 / 610
Saturna (K1N1)5348053
Saturna (K1N1)5247353

Kwaliteit en afzet

Ras (bemesting)Blauw indexSchurft indexKwaliteit na oogstKwaliteit na bewaringNeven-afzetdoel
Koelvers
Edelstein2,53,3+++++tafel
Hansa9,93,4+++++++tafel
Piccolo Star1,92,9+++++++tafel, friet
Friet
Challenger8,92,2+++++++
Fontane4,32,1+++++++(tafel)
Innovator3,62,3++++
Lady Amarilla1,92,8+++++++chips
Ramos2,22,5++++++++
Royal5,73,2++++++
Chips
Lady Amarilla1,92,8++++++++friet
Lady Rosetta24,96,1+++++
Marlen (K1N1)7,94,6++++++
Marlen (K1N2)10,74,2+++++
Marlen (K2N1)10,46,3+++++
Saturna (K1N1)9,41,9+++++
Saturna (K1N2)11,73,6++++++
Saturna (K2N1)11,93,0++++++

Wijnandsrade

Opbrengst, kwaliteit en resistenties

Ras (bemesting)Netto opbrengst > 40OWG (geschild)Gemiddelde sortering (mm)AMPhytophthora (loof/knol)
Annabelle4432046Ro1-5vatbaar / zeer vatbaar
Bintje6238555vatbaar3 / 4,5
Challenger6741758vatbaariets / vrij weinig
Fontane6843261Ro1,44,5 / 6,5
Innovator6138660Pa2,37 / 5,5
Jelly7339465Ro1,3-5vrij weinig / vrij weinig
Melody8238166Ro15,5 / 7,5
Michelle7137157Ro17 / 9
Ramos6940660Ro1,43,5 / 7,5
Victoria6238560Ro1,46,5 / 6

Kwaliteit en afzet

Ras (bemesting)Blauw indexSchurft indexTafelkwaliteitFrietkwaliteit
Na oogstNa bewaringNa oogstNa bewaring
Annabelle0,710,0++++++
Bintje15,219,2+++++
Challenger8,75,1++++++++++++++
Fontane10,57,4+++++++++++++++
Innovator8,33,8++++++
Jelly7,52,8+++++++++++++
Melody8,77,8++++
Michelle7,79,5++++++
Ramos8,110,5++++++++++++++
Victoria14,39,4+++++++

Toelichting tabellen

 • De gemiddelde sortering geeft de gemiddelde maat of grofte van een partij aan;
 • Blauw- en schurftindex: hoger getal betekent meer blauw/schurft;
 • Kwaliteit: meer plusjes betekent betere kwaliteit, gebaseerd op diverse kwaliteitsaspecten;
 • Bemestingstrappen Marlen en Saturna:
  Stikstof: N2 30 (Marlen) of 40 (Saturna) kg N/ha meer dan op N1
  Kali: K1 240 kg K2O/ha, K2 330 kg K2O/ha

Conclusies

Koelversaardappelen zandgrond

In het koelverssegment was Piccolo Star het enige ras dat goed kon wedijveren met Hansa. Bij deze 2 rassen werd geen significant verschil verkregen wat betreft opbrengst en het OWG. Wel was de maatsortering van Hansa fijner, wat positief is voor koelvers. De blauwgevoeligheid van Piccolo Star was een stuk minder dan van Hansa. Wat betreft diverse kwaliteitseigenschappen kort na oogst en na bewaring was er weinig verschil tussen de 2 rassen.

Frietaardappelen zandgrond

 • Wat betreft opbrengst scoorde Royal zeer goed en Fontane goed;
 • Wat betreft het OWG behaalden Challenger, Fontane, Lady Amarilla en Royal een voldoende hoog niveau;
 • Wat betreft grofte van de partij scoorde Royal het beste;
 • De schurftindex was laag bij Challenger, Fontane en Innovator;
 • De blauwindex was laag bij Lady Amarilla en Ramos;
 • De kwaliteit kort na de oogst was goed bij Challenger, Fontane en Ramos;
 • De kwaliteit na bewaring was goed bij Lady Amarilla en Ramos.

Chipsaardappelen zandgrond

 • Van de 4 onderzochte rassen werd met Lady Amarilla en Marlen de hoogste opbrengst behaald;
 • Lady Rosetta behaalde een goed OWG. Met Saturna werd een te hoog OWG verkregen, Marlen zat wat te laag. Lady Amarilla gaf een laag OWG;
 • Lady Amarilla, Lady Rosetta en Marlen groeiden vrijwel even grof;
 • Lady Amarilla en Saturna geven de laagste schurftindex;
 • Lady Amarilla gaf de laagste blauwindex;
 • De kwaliteit kort na de oogst was goed bij Lady Amarilla en Lady Rosetta;
 • De kwaliteit na bewaring was goed bij Lady Amarilla.

Tafelaardappelen lössgrond

 • Wat betreft opbrengst en maatsortering scoorden Jelly en Melody het hoogste;
 • Uitgezonderd Annabelle behaalden alle rassen een voldoende hoog OWG;
 • Wat betreft de schurftindex scoorden Challenger en Jelly het beste;
 • Annabelle gaf de laagste blauwindex;
 • De kwaliteit kort na de oogst was goed bij Challenger, Fontane, Jelly en Victoria;
 • De kwaliteit na bewaring was vrij goed bij alle 8 rassen uitgezonderd Melody;

Frietaardappelen lössgrond

 • Wat betreft opbrengst scoorden Jelly en Ramos het hoogste;
 • Wat betreft het OWG voldeden alle rassen;
 • De maatsortering was bij Fontane en Jelly het grofste;
 • Wat betreft de schurftindex scoorden Challenger, Innovator en Jelly het beste;
 • Bij Bintje en Jelly daalde de blauwindex duidelijk door verhoging van de kaligift met 200 kg/ha K2O;
 • De kwaliteit kort na de oogst was goed bij Challenger, Fontane en Ramos;
 • De kwaliteit na bewaring was goed bij Fontane en Ramos.

Foto's van de onderzochte rassen zijn hier te vinden.