Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-05-1997

Tagetes als grondontsmetter ter bestrijding van wortellesieaaltjes

Deze brochure geeft de resultaten van onderzoek naar de mogelijkheden van Tagetes weer en is bedoeld als steun voor een zinvolle en geslaagde toepassing van Tagetes in de praktijk.

Door de beperking van de grondontsmettingsfrequentie, die ondernemers is opgelegd via de Regulering Grondontsmettingsmiddelen, is het van belang grondontsmetting alleen in geval van echte noodzaak in te zetten. Een keer extra ontsmetten "voor de zekerheid" behoort niet meer tot de mogelijkheden. Met het wegvallen van de grondontsmetting moet bij aaltjesproblemen worden teruggegrepen op de oude concepten uit de jaren '50 en '60. Na aanpassing aan de eisen van de moderne landbouw moeten ze hun weg naar de praktijk weer vinden.

Eén van die oude concepten is de teelt van afrikaantjes (Tagetes). In de praktijk leven veel misverstanden over wat Tagetes nu wel en niet kan.
De afgelopen jaren hebben de instellingen voor praktijkonderzoek uit de verschillende sectoren de mogelijkheden van Tagetes onderzocht en getracht oplossingen aan te dragen voor problemen waarmee de teler wordt geconfronteerd. Deze brochure geeft de resultaten van het onderzoek weer en is bedoeld als steun voor een zinvolle en geslaagde toepassing van Tagetes in de praktijk.