Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 25-11-2008

Suikerbieten bewaren

Tussen suikerbietrassen is er geen groot verschil in suikerverlies tijdens bewaren aangetoond. Beschadigingen aan de bieten en veel koptarra geven hogere bewaarverliezen. Gemiddeld is het suikerverlies ongeveer 150 gram suiker per ton bieten per dag. Dit komt overeen met een daling van het suikergehalte van 0,1% per week. De WIN zal tijdens bewaring in principe afnemen. Gemiddeld zal dit meestal beperkt blijven tot één punt.
Hoe lager de temperatuur hoe lager de ademhalingsverliezen. De beste bewaartemperatuur ligt dan ook rond de 5°C. Iedere tien graden temperatuurstijging betekent een verdubbeling van de suikerverliezen door ademhaling. Houdt een max. storthoogte aan tot 2,5 meter. Voor een goede bescherming tegen vorst is winddicht afdekken noodzakelijk. Onafgedekt treedt er geen schade op na enkele nachten van -3 °C aan de voet van de hoop, mits de bieten niet kort voor of aan het begin van een vorstperiode zijn gerooid. Eén laag plastic is nodig bij -5 à -6 °C, twee lagen als de buitentemperatuur zakt naar -7 à -8 °C. Stro onder plastic leggen voordat het enkele nachten -12°C wordt (zie verder www.irs.nl voor meer tips over afdekken).