Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-12-2011

Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting

Suikerbieten als tussenteelt voor vergisting

In het kader van het project Energieboerderij is de mogelijkheid onderzocht om voor vergisting suikerbieten te telen na een vroegruimend gewas, waarbij de oogst na de winter plaatsvindt (tussenteelt). Alleen bij vroege uitzaai voor begin augustus werden voldoende hoge opbrengsten verkregen met een hoog energierendement en een broeikasgasemissiereductie die voldeed aan het duurzaamheidscriterium. Lees meer in dit rapport.