Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 03-11-2010

Stop niet te snel met drogen zaaiuien

Stop pas met het continu drogen als de partij ook bovenin voldoende droog is en dus dezelfde temperatuur heeft als de inblaaslucht. De halzen van de uien mogen niet meer rollen tussen uw vingers en bij openpellen van de hals voelt u geen vrij vocht meer. 

NB: door de natte groeiomstandigheden in september/oktober duurt het droogproces beduidend langer dan normaal, zeker bij parijen die erg nat en “behangen” van grond zijn binnengereden. Dit jaar is14 dagen continu drogen geen uitzondering!
Blijf ook na deze periode van continu drogen alert op de kwaliteit en start het nadrogen. Omdat er vaak meer uien in de partij zitten met nog vochtige, watervel-achtige rokken en de zg. dikhalzen, is het belangrijk om regelmatig (iedere dag) drogend te kunnen ventileren. De richtlijn voor nadrogen is 25-30 drogende draaiuren per week.
Let bij gebruik van een bewaarcomputer op de juiste afstellingen van het programma; ga nog niet inkoelen, maar zet het programma op (na)drogen. Zorg dat er voldoende ventilatiedraaiuren gemaakt kunnen worden. Stel de bewaarcomputer zodanig in dat bij extern ventileren de buitenluchttemperatuur minimaal 2,5 ºC koeler is dan de producttemperatuur, terwijl de kanaaltemperatuur slechts 1,5 á 2 ºC koeler is dan het product. Naar verwachting zal deze week hulp van een kachel nodig zijn om dit te kunnen bereiken.
Zorg bij het nadrogen dat de producttemperatuur niet te snel zakt. De bewaartemperatuur mag nu nog niet lager zijn dan ca. 14-15 ºC. Het streven is de partij omstreeks half november op ca. 10-12 ºC te hebben en half december op 7-8 ºC.