Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 14-02-2008

Stikstofdeling in winterkoolzaad laten afhangen van groeiregulatie herfst

Deze tip gaat in op het wel of niet delen van de stikstofgift voor koolzaad.

Als u in de herfst geen fungiciden met groeiregulerende werking (Caramba of Horizon) heeft toegepast in winterkoolzaad, kunt u de stikstofgift na de winter delen. Heeft u in de herfst wel één van deze middelen ingezet, dan kunt u de stikstof beter in één keer strooien.

Uit veldonderzoek in het Oldambt bleek dat stikstofdeling na herfsttoepassing van de voornoemde middelen de zaadopbrengst neigde te verlagen. Maar zonder toepassing ervan gaf stikstofdeling gemiddeld genomen juist een hogere opbrengst. Gemiddeld over meerdere veldproeven op klei en zand verhoogde stikstofdeling, zonder toepassing van de groeiregulerende middelden in de herfst en/of het voorjaar, de zaadopbrengst met 160 kg per ha ten opzichte van een eenmalige stikstofgift na de winter.

Bij deling werd ca. 60% aan het eind van de winter gestrooid en ca. 40% bij het begin van het schieten van het gewas.

Deling in het voorjaar geeft tevens de mogelijkheid tot bijsturing. Bij een forse, weelderige beginontwikkeling kunt u de hoogte van de tweede gift wat verlagen en bij een schrale beginontwikkeling wat verhogen.

Klik hier (templink) voor meer informatie.