Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 06-03-2012

Stikstofbemesting wintertarwe

De tarwe gaat langzamerhand meer stikstof vragen, zodat de 1e stikstofgift kan worden gegeven. Als het aantal werkbare dagen beperkt is heeft het bestrijden van groter en lastig te bestrijden onkruid (ereprijs, paarse dovenetel e.d.) prioriteit. De hoogte van de 1e gift is ca. 100 kg N/ha. Alleen stikstofrijke bodems (bijv. oude wei) kunnen starten met 70-80 kg N/ha.

De tarwe gaat langzamerhand meer stikstof vragen, zodat de 1e stikstofgift kan worden gegeven. Als het aantal werkbare dagen beperkt is heeft het bestrijden van groter en lastig te bestrijden onkruid (ereprijs, paarse dovenetel e.d.) prioriteit. De hoogte van de 1e gift is ca. 100 kg N/ha. Alleen stikstofrijke bodems (bijv. oude wei) kunnen starten met 70-80 kg N/ha. Op dit moment is de berijdbaarheid voor drijfmestaanwending nog onvoldoende en heeft kunstmest de voorkeur. Volgt een organische mestgift in de vorm van dunne mest of mestconcentraat snel op de 1e kunstmestgift, dan is het van belang dat de, op korte termijn, werkzame stikstof niet te veel is. Stem de hoeveelheid van de 1e kunstmestgift dan af op het type organische mest dat u wilt geven. Eind maart is drijfmest als 2e N-gift geen probleem als nu 100 kg N/ha wordt gegeven.