Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 30-05-2013

Stikstof strooien

Strooi stikstofkunstmest in het voorjaar en zomer bij voorkeur voor neerslag uit. Zo voorkomt u verlies van stikstof door verdamping van ammoniak. Veel kunstmestsoorten bevatten gedeeltelijk nitraat (kan niet vervluchtigen) en ammoniak. Als u strooit op een droog gewas, op droge grond, gebeurt er niets met de korrel. Als de grond vochtig is, of als het sterk dauwt, lost de korrel binnen enkele dagen op. Als het dan niet regent, kan door wind en temperatuurstijging een deel van de ammoniak vervluchtigen. Dit geldt in meerdere mate voor vloeibare stikstofmeststoffen als Urean en NTS.

Strooi suikerbieten op tijd; de meeste percelen zijn daar nu zeker aan toe. Hoe langer u wacht, hoe meer kans u hebt op verbranding van enkele planten. Strooi altijd alle stikstof voor half juni, om beinvloeding van de winbaarheid te voorkomen.

Strooi uien bij als de eerste pijp goed ontwikkeld is, ook voor de regen uit. Te laat stikstof geven kan een verminderde kwaliteit van de uien geven in de bewaring. Gebruik nu ook geen traag vrijkomende stikstofmeststoffen meer.

Strooi tarwe bij zodra u de eerste aar op het perceel ziet verschijnen. Alleen dan vertaalt de 3e gift zich nog in meeropbrengst. Strooit u later, dan verhoogt u alleen nog maar het eiwitgehalte van de korrels.