Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 02-07-2013

Stikstof aardappelen op laat gewas

De ontwikkeling van de meeste percelen aardappelen loopt op dit moment achter op andere jaren. Op sommige percelen is de knolzetting nog maar amper op gang gekomen.
Dit betekent ook dat het groeiseizoen korter is. Om oogstrisico te beperken zullen weinig telers op een nog latere datum willen rooien. Natuurlijk hangt veel af van het weer de komende maanden. Zeker voor late rassen geldt echter dat de kans groot is dat deze in september nog volop aan de groei zijn en sommige rassen ook moeite zullen hebben om een voldoend hoog onderwatergewicht te halen.

Verlaging van de totale stikstofgift kan ervoor zorgen dat het gewas iets eerder rijp is. Hierdoor is het risico op een erg laat gewas met een te laag onderwatergewicht kleiner. Als voorbeeld kunnen we het ras Agria op zwaardere kleigrond noemen. Het is goed om daar de vooraf geplande stikstofgift met 10 – 20 % te verlagen.