Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 09-09-2008

Stel uw pootgoed veilig

Neem in verband met te verwachten tekorten nu reeds maatregelen om uw pootgoed voor 2009-2010 veilig te stellen. Wacht niet af.

Gemiddeld lijkt de opbrengst aan TBM-pootgoed ten behoeve van de zetmeelaardappelteelt in 2009 redelijk goed, ook al zullen er fikse tegenvallers zijn als gevolg van de droogte in mei en juni 2008. Compensatie in 2009 is mogelijk door rassen met een flink tal, zoals Seresta, wat ruimer te poten; bijvoorbeeld 30.000 in plaats van 40.000 planten per ha. Voor rassen met een geringe vermeerdering, zoals Festien, bestaat deze mogelijkheid niet of nauwelijks. Dan kost het teveel opbrengst. Als u ruimer wilt poten is het nóg belangrijker dat het pootgoed optimaal gerooid en bewaard wordt, zodat het in optimale conditie uitgepoot kan worden in 2009. Er wordt ook aan snijden van grove poters (groter dan 50-55 mm) gedacht. Dit kan als het pootgoed vrij van rot is, maar blijft erg riskant in verband met alle bacterieziektenperikelen van de laatste jaren.

De hoeveelheid NAK-gekeurd zetmeelaardappelpootgoed zal erg beperkt zijn voor 2009; misschien niet zozeer de beschikbare tonnen als wel de aantallen knollen. En er zullen grote verschillen zijn in beschikbaarheid tussen de rassen. Bij een verwacht tekort aan beschikbaar uitgangsmateriaal in 2009 is het te overwegen om uw huidige TBM-pootgoed, als dit van goede kwaliteit is, nogmaals op eigen bedrijf te vermeerderen. Bij enige twijfel over de virustoestand is het wel aan te raden om een monster op virus te laten onderzoeken (vrijwillige nacontrole via NAK AGRO). En besteed maximaal aandacht aan het in stand houden van de kwaliteit door:

  • beschadiging bij het rooien en inschuren te voorkomen;
  • het pootgoed tegen bewaarziekten, zoals Fusarium, Phoma en zilverschurft, te behandelen;
  • snel en goed te drogen;
  • in het afharden het pootgoed koel (3-4 graden Celsius) te bewaren zonder temperatuurschommelingen van meer dan 2 graden en met kans op condensvorming.