Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 25-02-2009

Spuitdoppenkeuze 2009

Het is goed om te weten of u te maken heeft met een natte of droge sloot langs uw perceel. Binnen 14 meter langs iedere sloot heeft u altijd minimaal 50% driftarme doppen nodig. Daarnaast geldt bij een natte sloot een teeltvrije zone. De breedte van de teeltvrije zone is afhankelijk van het te telen gewas (aardappelen, uien bijv. 1,50 m). Via het waterschap kunt u opvragen of u te maken heeft met een droge of natte sloot of kunt u een versmalling van de teeltvrije zone aanvragen.

Het feit of u één of meerdere middelen met aanvullende eisen gebruikt (die kans wordt steeds groter) noodzaakt u om een 75% of 90% driftarme dop op de spuit te monteren. U hebt doppen nodig die landbouwkundig verantwoord zijn en die wettelijk toegestaan zijn. Aangezien fijne druppels nog altijd een betere bedekking geven dan grove druppels, kunt u met fijne druppels, afhankelijk van (o.a. weers)omstandigheden, een verlaging van de etiketdosering toepassen. In gewassen waar herverdeling plaatsvindt, o.a. aardappelen, grotere granen en schimmelbestrijding, is het resultaat bij etiketdosering acceptabel bij middelgrove tot grove druppels, mits de druppels niet afrollen. Bij o.a. LDS-onkruidbestrijding, waar u klein onkruid goed moeten bedekken, blijken doppen met grove druppels minder goede resultaten te geven dan een standaard spleetdop 03 of 04 bij weinig wind. Dit geldt ook bij schimmelbestrijding in uien.

Bij onderstaand advies is uitgegaan van de meest fijne driftarme doppen die voldoen aan 90% driftreductie en relatief goedkoop zijn, gemakkelijk uit elkaar te halen zijn bij evt. verstopping, relatief kort én wettelijk erkend zijn in Nederland. Dit wil niet zeggen dat andere niet genoemde doppen niet goed zijn, maar soms duurder, grover of niet erkend.

  • Dop1 Alle bespuitingen fungiciden in uien, aardappelen, bieten, granen, incl. contactherbicide bij bieten en aardappelen, wortelen en bodemherbicide Stomp e.d. van 200-225 ltr/ha kan gebruik worden gemaakt van een venturidop Agrotop Airmix 110-03 (8-9 km/u) of TeeJet AIXR 025 (6-7 km/u). Beide doppen zijn op 1 bar 90% driftreducerend;
  • Dop 2 Bespuitingen 300-350 liter per hectare bij 7-8 km/u insecticiden, groeistoffen en wintertarwe afrijpingszieken. De venturidop Agrotop Airmix 110-05 of TeeJet AIXR 110-05. De Agrotop Airmix 05 is op 2 bar en de TeeJet AIXR is op 1 en 1,5 bar 90% driftreducerend;
  • Dop 3 Bespuitingen 425-450 liter per hectare bij 7-8 km/u; met name bedoeld voor contactherbiciden in uien of andere bespuitingen waarbij veel water nodig is een standaard spleetdop TeeJet XR 110-08 of Hardi Injet 110-08 die beide voldoen aan de 50% driftreductie-eis;
  • Dop 4 Bespuiting Urean voor 70-200 kg N/ha een TeeJet SJ-7 04 rood voor de meeste spuiten met universele bajonetaansluitingen of de Lechler FL grijs 1,8 mm/72 voor spuiten met andere bajonetaansluitingen, zoals bijv. Sieger en Agrifac;
  • Kantdop Bij spuiten langs een sloot is het gebruik van een kantdop verplicht. Bij bovenstaande doppen past bijv. een Agrotop Airmix OC 110-04.

Voor meer informatie: [INVALID URL].