Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 01-10-2010

Sporen lostrekken?

Oogsten onder natte omstandigheden geeft meer verdichting in de sporen. In een regenrijk najaar gaat er snel water in de sporen staan. In deze sporen herstelt de bodemstructuur zich erg traag. Het hoge watergehalte en daarmee het lage zuurstofgehalte remt het bodemleven in zijn activiteiten waardoor ze een minder intensief gangenstelsel maken.
Door de sporen zo snel mogelijk na de oogst open te trekken, wordt voorkomen dat er water in de sporen blijft staan. Vaak is een bewerkingsdiepte dieper dan de bouwvoor niet nodig en kan zelfs schadelijk zijn. Onder de bouwvoor zitten poriën die voor een natuurlijke afwatering van de grond zorgen. Deze worden met een diepe grondbewerking vernield, waardoor de grond (in volgende jaren) juist langer nat blijft. Het risico van verdichting van de (onder)grond door berijding onder natte omstandigheden neemt daardoor toe.