Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 15-02-2008

Slimme maatregelen voor schoon oppervlaktewater

In deze brochure wordt een aantal veelbelovende alternatieve maatregelen op percelen, op perceelsranden en in sloten toegelicht, die laten zien dat landbouw en goede waterkwaliteit elkaar niet in de weg hoeven te zitten.

De Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist dat alle Europese wateren in het jaar 2015 een goede ecologische kwaliteit hebben. Om dit te bereiken kan het nodig zijn dat belasting van het oppervlaktewater met stikstof en fosfaat wordt teruggedrongen. De overheid scherpt het mestbeleid aan. Het nog verder terugdringen van nutriëntenoverschotten is kostbaar, terwijl de effecten op de waterkwaliteit lang op zich laten wachten.
In deze brochure een aantal veelbelovende alternatieve maatregelen op percelen, op perceelsranden en in sloten, die laten zien dat landbouw en goede waterkwaliteit elkaar niet in de weg hoeven te zitten.