Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 19-11-2008

Slakkenbestrijding

In aardappelen treffen we vooral in Zuid-Limburg in een aantal bewaarplaatsen slakken aan. Wat we al een aantal jaren zien, is dat aan de bovenkant van de aardappelhoop heel veel slakkensporen voorkomen. Dit is te zien aan het glinsterende oppervlak op de aardappelknollen. Normaal gesproken gaan slakken die mee ingeschuurd zijn dood bij het drogen van de aardappelen. In een aantal gevallen treffen we nu nog slakken op of in de aardappelen aan. Het aantal partijen waarin slakkenschade voorkomt, neemt naar onze mening de laatste jaren toe. Slakkenschade varieert van enkele procenten met schade tot zelfs 30% van de knollen aangevreten door slakken.
Controleer uw partijen op het voorkomen van slakken. Kijk of de aardappelen wel voldoende droog zijn. Als er nog levende slakken in de hoop zitten, is dit veelal zichtbaar na het ventileren van de aardappelen. Ze komen dan uit de hoop en zijn aan het oppervlak zichtbaar. Een chemische bestrijding in de bewaarplaats is niet mogelijk. Kijk zo diep mogelijk in de hoop om te beoordelen of de knollen goed droog zijn.

In navolging van de problemen in aardappelen is mogelijk in wintergranen of winterkoolzaad schade van slakken te verwachten. Controleer uw percelen op het voorkomen van slakken. Vooral bij een grove ligging van het zaaibed is er de grootste kans op schade.
Bestrijding van slakken in deze gewassen is niet eenvoudig. De toepassing van slakkenkorrels op basis van metaldehyde is op gronden lichter dan 25% afslibbaar verboden van 1 maart t/m 31 augustus. Via een dringend vereiste toelating zijn de middelen Brabant Slakkendood en Caragoal GR, toelatingsnummers resp. 12989 en 12990, in de gesloten periode op gronden met meer dan 25% afslibbaar toegelaten tegen slakken in wintertarwe, graszaad en koolzaad tot 31 december 2008. Dosering is 7 kg per ha; werkingsduur is na regen beperkt. Maximaal 2 keer toepassen.
Brabant Slakkendood en Caragoal GR zijn niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden.
Verder zijn Ferramol Ecostyle 25 kg/ha (werkzame stof: ijzerIIIfosfaat) slakkenkorrels het hele jaar toegelaten in alle gewassen (incl. biologische teelten).