Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 13-10-2009

Slakken in wintertarwe?

Door op verschillende plaatsen slakkenkorrels onder een stuk plastic te leggen kan voor het zaaien nagegaan worden of slakken voorkomen op het perceel. Percelen tarwe op tarwe, grof liggende percelen of percelen met loofrijke voorvruchten hebben de meeste kans op slakkenschade.

De beste bestrijding van slakken verkrijgt u door slakkenkorrels te vermengen met het zaaizaad. De producten Caragoal GR en Brabant Slakkendood hebben ook dit jaar een dringend vereiste toelating, die het mogelijk maakt deze producten ook in de herfst toe te passen in wintergraan, graszaad en koolzaad. Dit echter niet in grondwaterbeschermingsgebieden en alleen op gronden vanaf 25% afslibbaar.