Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 12-09-2012

Schimmelbestrijding zaaiuien

De ziektebestrijding in uien blijft aandacht vragen. Hoelang is ziektebestrijding zinvol, is dan een veelgestelde vraag. Tot 4 weken voor de oogst is het zinvol valse meeldauw te blijven bestrijden. Een eventuele infectie in de tussentijd zal geen schade meer doen. Voor bladvlekken ligt dit anders, aangezien deze ziekte zich vooral in een gestreken gewas snel kan uitbreiden.

De ziektebestrijding in uien blijft aandacht vragen. Hoelang is ziektebestrijding zinvol, is dan een veelgestelde vraag. Tot 4 weken voor de oogst is het zinvol valse meeldauw te blijven bestrijden. Een eventuele infectie in de tussentijd zal geen schade meer doen. Voor bladvlekken ligt dit anders, aangezien deze ziekte zich vooral in een gestreken gewas snel kan uitbreiden. Tot ongeveer 2 weken voor de oogst is het nog zinvol om bladvlekken te bestrijden. Houd zeker bij de laatste bespuitingen rekening met de veiligheidstermijn van de middelen! Een late aantasting van bladvlekkenziekte kan nog voor een flinke opbrengstderving zorgen. Vooral de middelen Allure en Shirlan hebben een goede werking tegen bladvlekkenziekte. Let wel op de veiligheidstermijnen.

MiddelDosering
 ltr/kg
per ha
Veiligheids-
termijn in
dagen
MiddelDosering
ltr/kg
per ha
Veiligheids-
termijn in
 dagen
Acrobat2,514Fubol Gold214
Allure1,257Kenbyo FL0,40
Amistar0,8-114Kenbyo MZ1,214
Daconil1-214mancozeb2-2,75 *28
Fandango1-1,2514Shirlan0,3-0,528 (7 plantui) *
   Valbon228

* verschillende veiligheidstermijnen en/of toelatingen per merknaam