Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 21-06-2012

Schimmelbestrijding uien

Een preventieve bescherming tegen valse meeldauw kan plaatsvinden met o.a. 2,75 kg mancozeb (oude etiket) of 2,5 kg Acrobat in een interval van 4-7 dagen. Bij de huidige snelle groei geeft een bespuiting een maximale preventieve beschermingsduur van ca. 5 dagen! Combineer dit bij de vroegste percelen zaaiuien met een middel tegen bladvlekkenzieke. In deze fase kan dat met o.a.

Een preventieve bescherming tegen valse meeldauw kan plaatsvinden met o.a. 2,75 kg mancozeb (oude etiket) of 2,5 kg Acrobat in een interval van 4-7 dagen. Bij de huidige snelle groei geeft een bespuiting een maximale preventieve beschermingsduur van ca. 5 dagen! Combineer dit bij de vroegste percelen zaaiuien met een middel tegen bladvlekkenzieke. In deze fase kan dat met o.a. 0,3-0,5 Shirlan.

Wanneer in plantuien valse meeldauw nog niet (of nog zeer minimaal) voorkomt, is het advies Fubol Gold in te zetten om een eventuele aantasting vanuit het plantgoed stil te zetten. Bij aanwezige ziektedruk is het advies Acrobat in te zetten.

Sinds kort heeft ook Olympus een toelating in uien (combinatieproduct azoxystrobine en chloorthalonil). Het product mag 2x per seizoen toegepast worden. Dit echter alleen met een interval van 28 dagen. Deze wachttijd geldt ook als andere producten met choorthalonil toegepast zijn (Daconil, Allure).