Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 23-01-2014

Schema bodemplagen

De bodem is een reservoir van insecten, waarvan een deel verantwoordelijk is voor economische schade in akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen. Bij de meeste zogenaamde bodeminsecten leeft alleen het volwassen stadium bovengronds; andere stadia leven voornamelijk in de bodem. Daarnaast zijn er veel plaaginsecten die de bodem gebruiken als schuilplaats om een ongunstige periode van het jaar (zoals de winter) door te brengen. Daardoor functioneert de bodem voor veel bodemplagen als een brug van het ene teeltseizoen naar het andere. Doordat de plagen zich kunnen verbergen in de bodem of in het ondergrondse plantenweefsel zijn ze in die levensfase moeilijk te bestrijden.

Inzicht in biologische en ecologische aspecten van deze insectenplagen is noodzakelijk om ze doelgericht te beheersen of te bestrijden. Een overzichtelijk bodemplagenschema biedt een degelijke basis voor een milieuvriendelijke en duurzame aanpak van bodemgerelateerde plagen. Voor het maken van een dergelijk schema is gebruik gemaakt van de kennis over de levenscyclus van de plagen, de rol van de bodem hierin, waardplantgeschiktheid en schadegevoeligheid van het gewas. Een overzichtelijk bodemplagenschema – waarin op dit moment nog wel kennis ontbreekt – zal leiden tot een efficiëntere aanpak van bodemplagen. 

De doelstelling van dit project is om de potentiële schade en de vermeerdering van een bodeminsect in een gewas vast te stellen en overzichtelijk weer te geven. Hiervoor is een aantal akkerbouwgewassen, groentegewassen, bloembollen en groenbemesters geselecteerd. Schadepotentieel geeft het risico weer van een plaag voor de teler, de vermeerdering geeft het risico op aanwezigheid van de plaag in een volggewas weer. Het verkregen schema is gebaseerd op informatie over de biologie en de waardplantreeksen van de belangrijkste bodemgerelateerde plagen. Ook de invloed van schadegevoeligheid en bodemtype (dalgrond, klei, zand, zavel) op bodemgerelateerde plagen is meegenomen in het schema. Deze informatie biedt samen met het aaltjesschema (http://www.aaltjesschema.nl/) telers bruikbare informatie bij het maken van vruchtwisselingschema’s, zodat het rendement van een teelt verhoogd kan worden en er mogelijk bespaard kan worden op het gebruik  van gewasbeschermingsmiddelen.