Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 07-11-2008

Schadewijzer vrijlevende en wortelknobbelaaltjes in de akkerbouw

Deze brochure geeft u richtlijnen voor het inschatten van schaderisico's door aanwezigheid van vrijlevende en wortelknobbelaaltjes.

Als akkerbouwer wilt u weten bij welke aantallen van de verschillende aaltjessoorten u schade kunt verwachten in allerlei gewassen. Daar zijn echter geen algemene en vaststaande tabellen voor. Exacte schadedrempels zijn namelijk niet te geven. Naast aantallen van een schadelijke aaltjessoort zijn veel andere factoren van invloed op de schade die kan ontstaan. Verder is bijvoorbeeld het bemonsteringstijdstip van belang. Na de bemonstering kan de populatiedichtheid namelijk behoorlijk veranderen. Onderzoek en praktijkervaringen hebben echter wel richtlijnen opgeleverd. Met behulp hiervan zijn de schaderisico’s redelijk in te schatten. Deze brochure geeft u de meest recente informatie.