Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 03-06-2014

Saneren van zeefgrond

Zeefgrond die vrijkomt bij het inschuren van aardappelen bevat veel plantparasitaire organismen. Om bedrijfshygiënische redenen is het raadzaam om grond met  deze schadelijke organismen te saneren. Dit moet zodanig gebeuren dat de organismen geen bedreiging meer zijn voor de bedrijfsvoering. Vaak is en wordt zeefgrond gebruikt om sloten op het erf te dempen. Maar zijn er andere mogelijkheden?

Onverantwoord omgaan met zeefgrond kan leiden tot het ontwikkelen van bijvoorbeeld aardappel- moeheid (AM) of verhoogde infectiekans van Phytophthora infestans. Dit kan dan weer leiden tot beperking van de teeltmogelijkheden van aardappelen en/of een hogere inzet van gewasbescher- mingsmiddelen. Het is dan ook van groot belang dat er zorgvuldig met zeefgrond wordt omgegaan.

U kunt hier meer over lezen in bijgaand artikel