Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 27-08-2010

Samengestelde peilgestuurde drainage

Een goede ontwatering is voor de landbouw erg belangrijk. Conventionele drainage heeft o.a. als nadeel dat in droge perioden een te rigoureuze ontwatering kan leiden tot opbrengstverlies. Met het systeem van samengestelde peilgestuurde drainage komen de drains niet rechtstreeks uit in de sloot, maar in een verzamelbuis. Deze komt vervolgens weer uit in een verzamelput waarin het peil regelbaar is. Hiermee kan een hoger grondwaterpeil worden gehanteerd om het water beter vast te houden en indien nodig het peil worden verlaagd bij b.v. voorjaarswerkzaamheden. Naast het feit dat de teler hiermee zelf het grondwaterpeil in zijn perceel kan regelen is een groot voordeel dat minder sloten nodig zijn. Naast de landbouwkundige voordelen helpt het systeem bij het tegengaan van gebiedsverdroging en heeft het vasthouden van meer water ook positieve effecten op de waterkwaliteit.
Bij nieuw of opnieuw draineren kan een systeem van samengestelde drainage worden aangelegd, maar ook bestaande drainage kan samengesteld worden gemaakt.