Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 23-12-2009

'Rode lampen' beheersing aaltjes

De 'rode lampen' zijn een reeks van elf folders over problemen met aaltjes en de beheersing ervan. De rode lampen waarschuwen telers voor schadelijke effecten en financiële risico’s bij te hoge aantallen aaltjes.Met deze folders wil het Productschap Akkerbouw de beheersing van aaltjes via eenduidige informatieverstrekking verbeteren.

De rode lampen waarschuwen telers voor schadelijke effecten en financiële risico’s bij de te hoge aantallen aaltjes. De waarschuwing betreft de tien meest schadelijke aaltjessoorten in de akkerbouw en industriegroenten. In de folders staan korte en praktische adviezen die telers moeten stimuleren tot actie over te gaan bij de aanpak van aaltjesproblemen. Een akkerbouwer ontvangt een folder als een bodemmonster uitwijst dat een aaltjesbesmetting boven een vastgestelde drempelwaarde komt. Omdat de aanpak van aaltjesproblemen echter vaak maatwerkoplossingen vraagt, richten de folders zich ook op de advisering richting telers. Met de rode lampen wil de Adviescommissie dan ook uniforme advisering bevorderen over de aanpak van de aaltjesproblematiek.

De inhoud van de rode lampen en de drempelwaardes waarbij deze folders worden verzonden zijn tot stand gekomen dankzij nauwe samenwerking tussen het Productschap Akkerbouw, DLV Plant, PPO-agv, HLB en de laboratoria Blgg, De Groene Vlieg, NAK AGRO, Nemacontrol en ROBA. Deze vijf laboratoria sturen de rode lampen mee met de uitslag van de monsters als deze boven de drempelwaardes voor specifieke aaltjes komen.

Voor de meest recente informatie over de rol van vruchtwisseling verwijzen wij u naar www.aaltjesschema.nl.