Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 26-03-2008

Rijentoepassing granulaat heeft vaak geen effect

Veel aardappelpoters hebben een granulaatstrooier opgebouwd. Waarom daar dan geen gebruik van maken? Realiseer wel dat een rijentoepassing granulaat weliswaar goedkoper is dan een halve dosering volvelds, maar dat deze toepassing vaak niet rendabel is. U ziet het geld dat u uitgeeft aan de rijentoepassing dus meestal niet meer terug in de portemonnee in de vorm van meeropbrengst of betere kwaliteit.
Waar een rijentoepassing wel zin heeft, is op de lichtere perceelsdelen waarvan u weet dat ze gevoelig zijn voor opbrengstschade door wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) of opkomstschade door vrijlevende aaltjes (Trichodoriden). Zet alleen op die plekken de strooier dus open. Kwaliteitsschade in aardappelknollen door maiswortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi) kan met een rijentoepassing niet worden voorkomen.

Pas granulaat verder alleen volvelds toe op perceelsdelen waar ondanks hoge dichtheden wortellesieaaltjes of aardappelcysteaaltjes (Globodera pallida) toch aardappelen geteeld moeten worden.
Teel op een perceel waar het maiswortelknobbelaaltje voorkomt alleen vroege rassen; deze zijn minder gevoelig voor schade door de korte teeltduur. In combinatie met deze vroege rassen, en wanneer de aaltjesbesmetting (heel) licht is, kan de toepassing van volveldsbehandeling granulaat de kwaliteitsschade beperken tot een acceptabel niveau.

In het algemeen is er meer geld te verdienen met een doordacht bouwplan met een gerichte bemonstering dan met de standaardtoepassing van granulaat.