Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 22-04-2008

Rijenbemesting maïs en fosfaatruimte

De stikstofnorm voor maïs op zand-, löss- en veengrond is dit jaar nog 175 kg N per ha. Er is echter geen extra kunstmestruimte meer voor fosfaat. De gebruiksnorm hiervoor is 85 kg P per ha, het totaal van P uit organische mest + kunstmest-P. Wanneer voor maïs rijenbemesting met fosfaat wordt gegeven, gaat dit vaak ten koste van de ruimte voor dierlijke mest. Bij gebruik van varkensmest is het vrijwel altijd fosfaat dat de ruimte bepaalt. De stikstofruimte is dan niet volledig benut. Bij gebruik van rundermest is N beperkend en is er juist wel ruimte over voor enige fosfaat uit kunstmest: 175/4,5 kg N/ton = 38,9 m3 RDM x 1,9 kg P/ton = 73,9 kg P. Er is dan nog 85 – 74 = 11 kg P per ha ruimte over.
Het advies is om alleen P2O5 in de rij te geven bij een Pw-getal lager dan 55. Alleen op koude, natte gronden kan het soms zinvol zijn een NP-meststof te geven. Bij een Pw-getal lager dan 55 is het advies een NP-meststof te gebruiken met een hoog N en een laag P gehalte, bijvoorbeeld 24N / 8P of, wanneer beschikbaar, met nog meer N en minder P (verhouding 30 / 5).