Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 02-02-2011

Rijdt drijfmest niet meteen in februari uit

Vanaf 1 februari mag er weer drijfmest worden uitgereden. In de praktijk (zandgrond) gebeurt dit ook vaak als de veldomstandigheden dit toelaten. Een groot deel van de stikstof uit de mest kan dan echter verloren gaan door denitrificatie en/of uitspoeling. De forfaitaire N-werking van 60% wordt dan niet gehaald. Vooral op zandgrond kan dit leiden tot een N-tekort als er dan geen gebruiksruimte meer over is om dit met extra kunstmest op te vangen. Houdt bij het uitrijtijdstip van drijfmest daarom rekening met de start van het N-opnameseizoen van het betreffende gewas. Snijmaïs, aardappelen en prei zijn gewassen waarbij de N-opname relatief laat start. Vroegtijdige mesttoediening is dan niet zinvol.

Toevoeging Productschap Akkerbouw: Algemene informatie over het gebruik van stikstof (N) is terug te vinden in de leaflet 'Wat u moet weten over stikstof'. Deze leaflet is een uitgave van het Masterplan Mineralenmanagement.