Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 18-04-2008

Rhizoctoniabehandeling van het pootgoed

Een knolbehandeling van het pootgoed van consumptieaardappelen tegen Rhizoctonia is niet altijd nodig. Naast factoren als pootdatum en teeltfrequentie is met name de aantasting door Rhizoctonia van het pootgoed zelf van belang. Een vuistregel is dat een behandeling noodzakelijk is wanneer 10% of meer van de knollen licht aangetast is. Hierbij geldt ook dat een behandeling eerder zinvol is bij rassen die normaal al weinig stengels hebben, zoals Agria of Victoria. Bij rassen als Bintje en Asterix kan de behandeling eerder achterwege gelaten worden. Bij een kostenpost van € 45 - € 65 per ha (2 kg Moncereen/ton) is het zeker zinvol om goed af te wegen of deze behandeling in uw geval noodzakelijk is.