Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 03-03-2009

Rendabele inzet van granulaat in aardappelen?

Waar voor uw geld is zeker belangrijk bij de inzet van granulaten. Rijentoepassingen zijn zelden rendabel, tegen welk aaltje in welk gewas dan ook. U zult een inschatting moeten maken welk verlies of schade u denkt te gaan voorkomen met de inzet van granulaat.

Bij de beheersing van aardappelmoeheid zal de inzet van een halve dosering volvelds bij de teelt van een partieel resistent ras (bijv. RV 25%) de kans op een besmetverklaring verminderen.
De inzet van een granulaat bij een vatbaar ras zal u niet helpen om de kans op een besmetverklaring te verlagen. Het kan wel een deel van het opbrengstverlies compenseren wanneer het ras weinig tolerant is.
Een halve dosering volvelds zal de vermeerdering van de aaltjes niet voorkómen, maar de vermeerdering die maximaal kan optreden wel op een lager niveau houden.

Op een perceel waar mogelijk een hele lage besmetting M. chitwoodi of M. fallax aanwezig is, kan de inzet van een halve dosering volvelds een ondersteuning zijn om bij de teelt van vroege rassen knobbelvorming te voorkomen.
Op percelen met een aantoonbare besmetting van wortelknobbelaaltjes waar geen hele vroege rassen geteeld worden, gaat de inzet van granulaat de teelt niet redden en is een misoogst een reëel vooruitzicht.

Om schade in aardappel door Trichodoride aaltjes te beperken, is de inzet van granulaat pas rendabel vanaf een besmetting van 100 aaltjes per 100 ml grond. In de praktijk blijkt schade vooral op te treden op de lichte perceelsdelen die ook een antistuifdek nodig hebben, en is op die plekken een volvelds granulaattoepassing met de halve dosering het overwegen waard.  

Schade in aardappel door Pratylenchus penetrans kan bij dichtheden boven de 500 aaltjes/100 ml grond ook worden verminderd door de inzet van een granulaat in een halve dosering volvelds.