Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 07-04-2008

Regels bij gebruik Roudup Evolution op erfverhardingen

Als akkerbouwer bent u een professionele gebruiker en zult u bij de toepassing van Roundup Evolution op erfverhardingen rekening moeten houden met de DOB-regels.
De volgende punten zijn belangrijk:

  • Alleen gebruik van Roundup Evolution is toegestaan;
  • Administreer de totale oppervlakte aan elementverharding;
  • Strijken is toegestaan ( spuiten met rugspuit met nozzle alleen bij obstakels en moeilijk bereikbare plaatsen);
  • Registeer iedere toepassing;
  • Niet spuiten wanneer er binnen 24 uur >1mm neerslag wordt voorspeld en de kans op neerslag groter dan 40% is. Bij strijken is dit 6 uur;
  • Gebruiksnorm van maximaal 2 ltr/ha per jaar.
Let op: Bij controle moet men kunnen aantonen dat de weersomstandigheden inderdaad een behandeling toelieten, bijvoorbeeld middels een weerfax.