Brancheorganisatie Akkerbouw logo

Kennisakker.nl

Publicatie datum: 30-04-2014

Rassenonderzoek zaaiuien groeiseizoen 2012

Al weer voor het 4e jaar hebben de organisaties Ui en Peen manifestatie en de stichting Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC) gezamenlijk het rassenonderzoek zaaiuien uitgevoerd. Tot en met 2008 gebeurde dit apart. Vanaf 2009 is het onderzoek volledig samengevoegd. Ook de cijfers van voorgaande jaren zijn gebruikt in de samenstelling van dit eindverslag.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens een protocol waar verwerkers, telers en zaadhuizen nadrukkelijk bij betrokken zijn. Het is uitgevoerd op twee locaties, Colijnsplaat en Lelystad.

Van het onderzoek is ook een publieksvriendelijke ‘rassenlijst zaaiuien 2014’ verschenen. Deze is via internet kanalen aangeboden aan de gehele sector. Bovendien is hij aan de pers aangeboden. In de bijlage vindt u de rassenlijst 2014 en enige publicaties vanuit de pers rondom het rassenonderzoek.